Handikappanpassad slinga vid Kvarnkojan

kvarnkojan_Marianne_Kahn_.jpg
Foto: Marianne Kahn

Projektet syftar till att göra området kring Kvarnkojan i Granåsens naturreservat tillgängligt och attraktivt för alla. Detta ska göras genom att funktionsanpassa en stigslinga och väg samt förbättra en befintlig motionsslinga med bänkar.


Projektperiod

2012–2014

 

Finansiering

Håbo kommun, Upplandsstiftelsen och LONA

 

Parter

Håbo kommun, Upplandsstiftelsen, Bålsta skidklubb och HSO

 

Del av län det berör

Håbo kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

 

LONA_logo.JPG

Läs mer om LONA