Boglösa bronsålderslandskap

Hemsta_hallristn_LH_.jpg
Foto: Lisel Hamring

Sammanfattning
Syftet med projektet är att lyfta fram stora natur- och kulturvärden i ett av landets rikaste hällristningsområden från bronsåldern. Syftet ska nås genom anläggning av en stigslinga till Upplandsleden, komplettera med information om natur- och kulturvärden. Naturskolan ska ta fram utbildningsmaterial och erbjuda temadagar och en invigning för allmänheten ska genomföras

Projektet bygger på lokalt initiativ av Boglösa hembygdsförening och drivs nu av Enköpings kommun i samverkan med övriga parter.

Projektperiod
2014–2016

Finansiering
LONA, Enköpings kommun, Boglösa hembygdsförening, Enköpings naturskyddsförening och Upplandsstiftelsen

Parter
Enköpings kommun, Enabygdens naturskola, Enköpings museum, Boglösa hembygdsförening, Enköpings naturskyddsförening och Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Enköpings kommun 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

LONA_logo.JPG