Sweden  English 

Etapp 9 Pansarudden–Kolarmora 8 km

Storblockig_terrang_ER_.jpg
Storblockigt i Björnsundets naturreservat. Foto: Emelie Runfeldt

Längd: 8 km
Start: Pansaruddens naturreservat, norra parkeringen
Slut: Kolarmoraån
Service: rastplats vid Vällen, vindskydd vid Kolarmoraån
Vatten: nej
Underlag: ojämn skogsstig
Naturtyp: barrskog, sjöstrand

OBS!
Denna etapp är fortfarande (nov 2019) påverkad av stormen Alfridas framfart i januari 2019. Vi rekommenderar ännu inte vandring på denna etapp. För uppdaterat läge kring röjningsarbetet, vänligen kontakta Anders Olander, förvaltningsansvarig, via e-post anders.olander(at)upplandsstiftelsen.se

Vandra vid Vällen! Den här etappen är för dig som vill ut på äventyr över stock och sten, omgiven av frodig grönska. Vandringen går på skogsstig längs med den avlånga sjön Vällen, genom två naturreservat men även över en trafikerad väg.


Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

Björnsundets naturreservat

Pansaruddens naturreservat


Blockigt2_ER_.jpg
Foto: Emelie Runfeldt


Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).