Sweden  English 

Etapp 6 Södersjön-Knutby 15,5 km

IMG_7196.jpg
Cool rastplats vid Kolsjön. Foto: Upplandsstiftelsen

Längd: 15,5 km
Underlag:  Grusväg, skogsstig, asfalt
Start: Södersjöns badplats. 
Slut: södra infarten till Knutby 
Service: vindskydd och eldstad vid Kolsjön. 
Naturtyp: barrskog, fågelsjö

OBS!
Denna etapp är fortfarande (nov 2019) påverkad av stormen Alfridas framfart i januari 2019. Vi rekommenderar ännu inte vandring på denna etapp. För uppdaterat läge kring röjningsarbetet, vänligen kontakta Anders Olander, förvaltningsansvarig, via e-post anders.olander(at)upplandsstiftelsen.se

Skog, skog, lite hygge, mer skog. Uppländsk skog har många ansikten. Du vandrar förbi fågelsjön Kolsjön, här finns en rastplats, över en gammal banvall och upp på vackra hällmarker, perfekta för en paus. . Du går mycket längs stigar men även på skogsväg och på slutet landsväg fram till Knutby. 

Hela etapp-beskrivningen i Naturkartan.se

   IMG_7192.jpg                                            Vandring över kalhygge - snart med ungskog. Foto: Upplandsstiftelsen


 

Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.

Parkering:

Vid alla etappstarter/etappslut, förutom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).