Etapp 6 Södersjön-Knutby 15,5 km


Vänta med vandring på Upplandsleden etapp 6

För närvarande rekommenderar vi inte vandring på denna etapp. Vi lägger löpande ut mer information här och på Naturkartan.se.

På grund av stormen Alfrida är delar av Upplandsleden i den östra delen av länet fortfarande svårframkomliga. Det ligger träd över leden, märkning kan ha försvunnit och det kan vara svårt att hitta tillbaka till leden när man rundat större mängder fallna träd.

Var aktsam, gå inte nära träd som ligger i spänn, träd som hänger i andra träd och rotvältor som kan falla tillbaka.

Skogsbolag och markägare arbetar hårt med att ta bort vindfällen. Leden kommer att röjas upp successivt. På vissa sträckor kan dock det dröja.

Vill du vandra i östra Uppland välj gärna etapp 12:1 Floranslingan och etapp 8:1 Pansaruddenslingan. Från Gimo går det bra att vandra norrut förbi Österbibruk och ända till Älvkarleby.


Längs den här etappen går du mycket längs stigar men även på skogsväg och på slutet landsväg fram till Knutby. En rastplats finns längs vägen. 

Du lämnar Södersjöns mysiga badplats och vandrar en bit längs grusväg och skogsväg som slutar vid en äng. Där kan det vara svårt att se var stigen tar vägen. Håll i högerkanten så hittar du snart på leden igen.

Vid ängens slut tar skogsstigar vid. De följande kilometrarna vandrar du ena stunden genom tät granskog och nästa genom luftigare tallskog med blåbärsris och berghällar. Stigen är till största delen lätt att ta sig fram på.

Du kommer så småningom fram till ett långsträckt hygge, avverkat 2014. Stigen går tvärs över hygget en lång bit. Men det är inte så illa som det låter. Stigen är röjd och markeringarna syns bra. Det är lätt att ta sig fram och ganska trevligt med lite vyer.

Efter hygget följer ett parti där det sommartid växer högt gräs. Håll koll på markeringarna och se upp var du sätter fötterna på den ojämna marken.  

När du vandrat drygt 6 km når du den fågelrika Kolsjön. Här tänkte man under 80-talet placera ut slutförvar för kärnbränsle, men lokalbefolkningens envisa motstånd avstyrde dessa planer. För att komma fram till sjön gör du en kort avstickare till vindskyddet och eldstaden på västra sidan.

Från Kolsjön följer leden en skogsväg i 2 km. Kanske inte den mest spännande sträckan, men det är skönt att sträcka ut stegen innan nästa skogsvandring. Precis där du kommer ut på landsvägen passerar du Roslagsbanan, den f.d. järnvägen mellan Rimbo och Faringe. Idag är spåret borta men banvallen finns kvar som en rak, öppen gata genom skogen.

Leden svänger snart av från vägen igen för ytterligare en etapp genom skogen. Här står träden tätt och marken är stenig. Men mot slutet kommer du till öppnare skog med en del fina berghällar. Passa på att ta en rast här inför de återstående 3 km vandring längs landsvägen fram till Knutby.

Etappen slutar vid infarten till Knutby. Här finns en parkering på vänster sida och busshållplats, Knutby vårdcentral.

IMG_7181.jpg   IMG_7192.jpg

Vandring längs fin stig genom granskogen           och över långsträckt kalhygge.

IMG_7196.jpg

Vindskyddet vid Kolsjön.

 

IMG_7194.jpg

Hitta hit

Södersjön ligger några kilometer sydost om Almunge.

Med bil: Du kör väg 282, genom Almunge och fortsätter mot Knutby. Sväng höger vid skylt mot Rånäs och Almunge G.K. Efter 1,5 km visar en liten skylt ner till badplatsen.

Med buss: Närmaste busshållplats heter Rånäs vägskäl. Härifrån är det 1,5 km promenad längs en liten landsväg fram till Södersjöns badplats. 

Vägkarta

Upplands lokaltrafik

Service mm


Södersjön
Liten badplats med brygga, torrtoalett, omklädningshytt och parkering.

Rastplats Kolsjön, 6 km från starten
Vindskydd och eldstad på en höjd med utsikt över vattnet. Just runt vindskyddet är det svårt att slå upp tält på den ojämna marken. Kolsjön är en fin fågelsjö där stränderna kantas av vass. Det är svårt att ta sig fram till vattnet. 

Knutby
Knutby kyrka har många vackra väggmålningar. Väster om kyrkan ligger Gammelgården som är en av länets största hembygds- och museigårdar. 

Knutby krog

ICA Knuten

Boende, Gränsta Lokal och Konferens

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan