Etapp 4 Länna-Almunge 10 km

Etapp4.jpg
© OpenStreetMaps bidragsgivare

Här får du en trevlig och omväxlande etapp med vandring genom skog och längs mindre vägar genom mer öppet landskap. Sträckan är till allra största delen lättgången. Du passerar en rastplats med vindskydd vid Långsjön.

Kopphagen i södra utkanten av Länna är en gammal folkpark, här är fint att ta en rast innan du börjar din vandring. Leden följer huvudgatan genom samhället. Länna är en av Upplands många bruksorter. Det som finns kvar av bruket idag är två rader med arbetarbostäder som du ser på en tvärgata in till höger. När du lämnat Länna bakom dig viker leden in på en grusväg som du följer 1,5 km innan det bär av in i skogen. Snart kommer du till en vägvisare där du kan göra en avstickare på 100 m fram till vindskyddet vid Långsjön.

På väg från Långsjön passerar leden över en åker. Skyltar visar att just här är det tillåtet att gå över åkermark. På andra sidan ligger Harparbol lund. Det är ett skogsområde med ädla lövträd som ek, alm, lönn och lind. Det var länge sedan någon brukade skogen och därför står gamla träd kvar och på marken ligger döda stammar som ger livsrum åt mängder av insekter.

Nu följer en fin vandring längs stigar och skogsvägar genom varierande skog. Strax före Hagby gård kommer du ut på en grusväg som slingrar sig fram förbi ängar och hagar.

Alldeles i slutet av etappen passerar du Torslund hembygdsgård. Sista biten går du längs ett motionsspår intill väg 273. En rastplats med eldstad och stockbänkar finns längs stigen. Etappens slut med parkering ligger i korsningen mellan väg 273 och 282, en bit utanför Almunge. 

       4_Akerpassage_Harparbol.jpg

4_Skog_Gaddarviken.jpg      4_Vag_Hagby.jpg

Vindskyddet vid Långsjön, passage över åker, skogsstig, landsväg vid Hagby gård


Karta från openstreetmap.org

Vsk_Langsjon.jpg

Bra att veta

Längd: 10 km
Svårighetsgrad: Till allra största delen en lättvandrad sträcka längs stigar, skogsvägar och grusväg.
Start: Kopphagen i utkanten av Länna
Koordinater till starten (WGS84 DDM):
N 59°52.195', E17°57.393'
Rastplatser
Vindskydd och eldstad vid Långsjön. 
Grillplats i utkanten av Almunge.
Kommunikationer: Buss finns mellan Länna och Almunge. 

Hitta hit

Länna ligger 13 km öster om Uppsala.

Med bil: Från Uppsala kör du väg 282 mot Almunge. Efter ca 13 km kommer du till Länna. Sväng höger mot Kinsta. Efter ett par hundra meter ser du etappstartens parkeringen på höger sida. 

Etappen slut ligger i utkanten av Almunge, i korsningen mellan väg 273 och 282. Här finns också en parkering. 
 
Med buss: Busshållplatsen närmast etappstarten heter Länna bruksgatan. Vid etappen slut finns hållplats Almunge skola, som ligger bakom skolan. 

Med tåg: Sommartid kan du komma till både Länna och Almunge med museitåget Lennakatten som går mellan Uppsala och Faringe

www.ul.se (Upplands lokaltrafik)

Lennakatten

Vägkarta

Service mm
 

Länna
I Länna finns kiosk, bensinmack och en restaurang.

Restaurang Länna bruk

Länna Macken 

Rastplats Långsjön, 3 km från starten 
Vindskydd med utsikt över Långsjön. I vindskyddet kan ca 5 personer övernatta. Marken runt lutar lite men en plan plats för tältet finns. Eldstad och sittbänkar.

Torslund hembygdsgård
Gården har tidigare varit bostad för skogvaktare och ålderdomshem. Idag har Almunge hembygdsgille skapat ett museum här.

Almunge
Coop nära

ICA Krysset

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan