Sweden  English 

Etapp 4 Länna-Almunge 10 km

Vandrare.jpg
Foto: Upplandsstiftelsen

Längd: 10 km
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Kopphagen i södra utkanten av Länna
Slut: Intill Almunge skola, korsningen väg 282 och väg 273.
Service: Vindskydd och eldstad vid Långsjön. Grillplats i södra utkanten av Almunge. 
Naturtyp: Blandskog, sjö, jordbruksmark

Här får du en trevlig och omväxlande etapp med vandring genom skog och längs mindre vägar genom mer öppet landskap. Sträckan är till allra största delen lättgången. Du passerar en rastplats med vindskydd vid Långsjön.

Hela beskrivningen av etappen: Detaljerad information och karta finns i Naturkartan.

           Vsk_Langsjon.jpg

           Snart dags för paus vid Långsjön! Foto: Upplandsstiftelsen.

Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.