Sweden  English 

Etapp 28 Veckholm–Härjarö 18 km

Appelnasgrund_KV_.JPG
Badplatsen Äppelnäsgrund på Härjarö. Foto: Karolina Vessby

Längd: 18 km
Underlag: grusväg, skogsstig, asfalt
Start: Veckholm
Slut: Härjarö
Service: Äppelnäsgrund och Blåhäll, med bad, bänkar, torrtoa mm 
Naturtyp:  öppet jordbrukslandskap, skog och Mälar-vik

Etapp 28 startar i det öppna jordbrukslandskapet i sydligaste Uppland och tar dig på skogsvägar och slingrande stigar ner till Mälarens strand. 

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

Naturreservatet Härjarö.

28_vandraresadesslag2_SA.jpgKartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.

OBS! Fel i boken. Korrekt längd för etapp 28 är 18 km.

Parkering:

vid alla etappstarter/etappslut, förutom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).