Sweden  English 

Etapp 28 Veckholm–Härjarö 18 km

Appelnasgrund_KV_.JPG
Badplatsen Äppelnäsgrund på Härjarö. Foto: Karolina Vessby

Längd: 18 km
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Veckholm
Slut: Härjarö
Service: Äppelnäsgrund och Blåhäll, med bad, bänkar mm 
Naturtyp:  öppet jordbrukslandskap, skog och Mälar-vik

Etapp 28 startar i det öppna jordbrukslandskapet i sydligaste Uppland och tar dig på skogsvägar och slingrande stigar ner till Mälarens strand. Etappen passerar genom naturreservatet Härjarö.

Hela beskrivningen av etappen: Detaljerad information och karta i Naturkartan.se

28_vandraresadesslag2_SA.jpgKartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.

OBS! Fel i boken. Korrekt längd för etapp 28 är 18 km.