Etapp 27 Lillkyrka–Veckholm 9 km

27_vag_over_aker_KV.jpg
Foto: Karolina Vessby

En lättgången etapp genom skog och kulturlandskap.

Etapp 27 börjar vid idrottsplatsen i Lillkyrka där det finns parkering. Vid Lillkyrka skola finns busshållplats. Första kilometern följer du ett motionsspår och Lillkyrkas fornstig där skyltar berättar om gravhögar och andra lämningar. Störst är Finnhögen, en grav från Vikingatiden. Leden slingar sig lite fram och tillbaka här, så håll koll på ledmarkeringarna. Längs motionsspåret ligger också en rastplats med ett enklare vindskydd och eldstad.

Från rastplatsen är det bara 500 m till nästa, en rastplats med bänkar, eldstad och ett stort vindskydd. Här har elever från Lillkyrka skola verksamhet ibland.

Nu följer ett par kilometers vandring längs skogsstigar, över hyggen och berghällar fram till bebyggelsen runt Husby. Därefter går stigen genom bebyggda trakter där leden omväxlande leder dig ut förbi åkrar och sommarstugor och in i skogen.

När leden slutligen lämnar skogen och slingar sig fram mellan gårdarna närmar du dig Veckholm. Vid sista huset viker leden av ut på åkern. Följ då vägen för att komma till etappmålet vid Veckholms kyrka. Vid kyrkan finns Millis kiosk, busshållplats och parkering.

Ett tips är att cykla från Veckholm till Lillkyrka och vandra tillbaka.

OBS! Fel i boken

Tyvärr har etappavståndet blivit fel i första upplagan av boken Vandra Upplandsleden. Rätt längd på etapp 27 är 9 km

Service mm
 

Rastplats 1 Lillkyrka
Enklare vindskydd och eldstad intill motionsspåret.

Rastplats 2 Lillkyrka
Rastplats med eldstad, flera bänkbord, TC och ett stort vindskydd. Här finns plana ytor och plats för flera tält, men det går inte att sova i vindskyddet.

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan