Sweden  English 

Etapp 25 Gånsta–Boglösa 10 km

25_skog4_KV.jpg
Bred stig genom skogen från Gånsta. Foto: Karolina Vessby

Längd: 10 km
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Gånsta
Slut: Boglösa
Service: rastplats med bänkar vid Hemsta naturreservat
Naturtyp:  skog och öppet jordbrukslandskap

En lättvandrad sträcka genom skog och längs elljusspår ner mot Mälaren. Från Enköping söderut finns två vägar att välja på för att komma till Boglösa. Huvudleden går genom skogen. Den alternativa sträckan, som tillsammans med huvudleden bildar en slinga av leden, 25:1, går längs gång- och cykelvägar ner till Bredsands camping och därefter en bit genom skogen innan den ansluter huvudleden igen. Mer om Hemsta naturreservat.

Hela beskrivningen av etappen: Detaljera information och karta i Naturkartan.se

25_sadesslag2_SA.jpg

Foto: Sara Arvidsson.

Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.