Etapp 24 Härnevi IP–Gånsta 17 km

As_puss_ER_.jpg
Rastplats vid Äsåsen. Foto: Emelie Runfeldt.

Etapp 24 är lättgången och går genom ett flackt och öppet jordbrukslandskap. Mestadels längs små grus- och skogsvägar och mot slutet längs gator och gångvägar genom Enköping.

Du startar vid parkeringen vid Härnevi IP. Längs stigar och skogsvägar kommer du efter fyra kilometer fram till Äsåsen. Huvudleden svänger in på en väg som går nedanför åsen. Fortsätter du istället fram till Äsåsens parkering kan du följa en slinga av Upplandsleden upp på själva åsen, slinga 24:1. Det är att rekommendera! Leden passerar här flera rast- och utsiktsplatser och några fornlämningar.

Vandringen fortsätter söder ut längs med åsen. Du går en bra bit längs ett långsträckt grustag. Grusvägar och lättgången stig tar dig genom skog och över öppna odlingsmarker.

Alldeles norr om Enköping går du på en smal gångbro högt över E18. På andra sidan kommer du ut på en stig som går i utkanten av det som tidigare var Upplands regemente S1. Idag finns här försvarsmaktens ledningsregemente. Före Stockholmsvägen går en avstickare på 750 m fram till resecentrum.

En stig genom skogen förbi vattentornet och därefter vandring längs gator och gångvägar genom östra delen av Enköping. Mot slutet kommer du till Enköpings vattenpark där man renar stadens dagvatten. Parken är också ett fint rekreationsområde med en hel del fåglar. Rastbänkar finns om du känner för en paus.

Snart efter vattenparken passerar du Idrottshuset med bland annat simhall. En bit upp på höger sida finns en mataffär. En kilometer längre fram slutar etappen vid Gånstagården. På vägen dit ligger en busshållplats, Fagerudd vägskäl. I Enköping finns förstås flera andra busshållplatser och tågstation. Vid Gånstagården finns parkering. 

Bra att veta

Längd: 17 km
Svårighetsgrad: Lättgången sträcka, mestadels längs grus- och skogsväg
Start: Härnevi IP norr om Enköping
Koordinater till starten (WGS84 DDM):
N 59° 43.4503', E 17° 4.0717'
RastplatserRastplats vid Äsåsen. 
KommunikationerInga bussar finns till starten. Tåg- och busshållplatser i Enköping.

Hitta hit
 

Med bil: För att komma till Härevi IP kör du väg 70 från Enköping mot Sala. Alldeles norr om Enköping, sväng höger mot Torstuna. Kör ca 8 km och sväng vänster mot Härnevi kyrka. Alldeles före kyrkan, sväng vänster och därefter höger. Skyltar visar mot Härnevi IP.

Gånsta ligger i södra utkanten av Enköping, längs Boglösavägen.

Service mm

Äsåsen

Äsåsen är den högsta höjden i Härnevi. Uppe på krönet går en ålderdomlig stig som passerar flera fina platser med vidsträckt utsikt över landskapet. På två av dem finns bord och bänkar. Stigen går även fram till den lilla åsgropssjön Äs puss. Här finns en rastplats vid stranden med en grill. Doppa tån i pussen om du vågar – här finns riktiga blodiglar!

Enköping
I Enköping finns tågstation, busstation, mataffärer och restauranger. Enköping är känt för alla sina parker, stanna gärna här en stund och besök några av dem. 

Härnevi plantskola
Grönsaksförsäljning, kaffe och glass.

Härnevi plantskola 

Åkerby gård
Grönsaksförsäljning under säsong

Åkerby gård

Enecpoia rum och frukost

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan