Sweden  English 

Etapp 24 Härnevi IP–Gånsta 17 km

As_puss_ER_.jpg
Rastplats vid Äsåsen. Foto: Emelie Runfeldt.

Längd: 17 km
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Härnevi IP
Slut: Gånsta
Service: rastplats med bänkar vid sjön Äs puss
Naturtyp:  skog och öppet jordbrukslandskap

Etapp 24 är lättgången och går genom ett flackt och öppet jordbrukslandskap. Mestadels längs små grus- och skogsvägar och mot slutet längs gator och gångvägar genom Enköping.

Hela beskrivningen av etappen: Detaljerad information och karta i Naturkartan.se

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vägkanten blommar, inte bara Enköpings parker. Foto: Lisel Hamring


Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.