Sweden  English 

Etapp 21 Siggeforasjön–Tenasjön 17,5 km

Rapsfalt_Katrinedal_20120528l_webben_GA_.jpg
Du vandrar i både öppet landskap och mer sluten skog. Foto: Gillis Aronsson

Längd: 17,5 km
Svårighetsgrad: Medel
Start: parkering vid västra sidan av Siggeforasjön
Slut: norra änden av Tenasjön
Service: vindskydd med eldstad vid Siggeforasjön, Ramsmossen, Skärsjön. Badplats vid Skärsjön.
Naturtyp:  odlingsbygd, barrskog, sjöar

Upplandsledens västra del går mellan Siggeforasjön och Härjarö. Etapp 21 börjar med flera kilometers vandring längs skogsstigar. Därefter följer en lång sträcka längs små grusvägar genom skog och vacker odlingsbygd och sedan blir det åter stigar fram till Tenasjön. Du passerar flera fina rastplatser och sjöar längs vägen.

Hela beskrivningen av etappen: Detaljerad information och karta i Naturkartan.se

Siggefore-Enk_vindskydd_AO_.jpg

Vindskydd vid Ramsmossen. Foto: Anders Olander

 

Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.