Etapp 21 Siggeforasjön–Tenasjön 17,5 km


Upplandsledens västra del går mellan Siggeforasjön och Härjarö. Den startar med etapp 21 som är en variationsrik sträcka. Den börjar med flera kilometers vandring längs skogsstigar. Därefter följer en lång sträcka längs små grusvägar genom skog och vacker odlingsbygd och sedan blir det åter stigar fram till Tenasjön. Du passerar flera fina rastplatser och sjöar längs vägen.

Etappen startar vid en parkering på västra sidan av Siggeforasjön. En avstickare på 2,3 km leder fram till Siggefora camping på nordöstra sidan. Siggeforasjön är en uppskattad badsjö eftersom här finns stränder utan vass. En bit från parkeringen kommer du till en rastplats med vindskydd och eldstad vid sjöstranden. Här gör du ett vägval. Den östra ledsträckningen, som är en del av slinga 21:1, går utmed Siggeforasjön och förbi Lilla Ramsmossjön. Den västra går genom småkuperad terräng, över hällmark med gles tallskog. Båda alternativen tar dig fram till rastplatsen vid Stora Ramsmossjön. Sjön omges av den 3 km långa Ramossen, ett kargt område med lite norrlandskänsla.

Leden fortsätter på stig över Ramsmossen och vidare genom skogen ett par kilometer. Så kommer du ut på en grusväg och nu väntar 7 km vägvandring. Efter ett tag öppnar sig ett vackert kulturlandskap med odlingsmarker, gårdar och betande djur.

Vägen går förbi hus och hagar längs Bredsjön innan den viker in på en stig som tar dig söderut mot den lilla skogstjärnen Hanelundasjön. Intill sjön ligger en tallmosse där orrar spelar på våren.

En bit längre fram når du Skärsjön. Här finns en rastplats med vindskydd och möjligheter till bad. Om du kommer hit under våren kan du titta och lyssna efter sångsvan och storlom. Efter Skärsjön passerar du en busshållplats vid väg 72, Rosenbacka.

Etappen slutar vid norra änden av Tenasjön där det finns badplats och parkering. Intill sjön finns en äng som slås varje år för att skapa en bra miljö för fjärilar. Ta en sväng förbi om du kommer hit i juni/juli. Här lever bl a den sällsynta väddnätfjärilen.

 


Siggefora-Enk2.jpg

Ramsmossjön. Foto: Anders Olander


Siggefore-Enk_vindskydd_AO_.jpg

Vindskydd vid Stora Ramsmossjön. Foto: Anders Olander


 

Rapsfalt_Katrinedal_20120528l_webben_GA_.jpg

Foto: Gillis Aronsson.

Bra att veta

Längd: 17,5 km
Svårighetsgrad: Medel. 
Vandring längs skogsstig genom småkuperad terräng. Etappen innehåller även 7 km vandring längs mindre väg.
Koordinater till starten (WGS84 DDM):
N59°58.706', E17°7.565'
RastplatserTre rastplatser med vindskydd. Rast- och badplats vid etappslutet.
KommunikationerParkering vid starten. Ingen bussförbindelse till start och mål. Du passerar en hållplats 3 km före etappmålet.

Hitta hit

Siggefora ligger ett par mil nordöst om Heby.

Med bil: Från Uppsala kan du köra väg 272 mot Gysinge. Två mil efter att du lämnat Uppsala tar du vänster mot Östfora. Efter Siggefora camping, håll utkik efter små skyltar som visar Upplandsleden in till vänster. 

För att komma till Tenasjön kör du väg 72 mot Heby. Alldeles före Vittinge tar du vänster mot Skattmansö. Kör 1,5 km och håll därefter utkik efter en liten skylt som visar mot bad in till höger. 

Med buss: Du passerar en busshållplats, Rosenbacka, där leden passerar väg 72 3 km före etappslutet.

Vägkarta

Upplands lokaltrafik

Service mm

Siggefora camping

Rastplats Siggeforasjön, 0,5 km från starten
Vindskydd och eldstad vid Siggeforasjön. Här är fint att tälta.

Rastplats Ramsmossen, 2,5 km från starten
Vindskydd och eldstad vid en fin vildmarkssjö. 

Rastplats Skärsjön, 14 km från starten Vindskydd och eldstad i södra änden av Skärsjön. Här finns fina tältplatser.

Badplats vid Tenasjön
Badplats, parkering, eldstad, bord och bänkar i norra änden av Tenasjön, fjärilsäng.

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan