Sweden  English 

Etapp 20 Nora kyrka/Tärnsjö–Östa 10 km


Längd: 10 km
Svårighetsgrad: Medel
Start: Nora kyrka
SlutÖsta/Gröna Kunskapshuset
Service: vindskydd med eldstad vid Stenharsudd, Östa naturreservat, ett stort friluftsområde, Ingbo källor
Naturtyp:  kulturmarker, barrskog, lövskog

Etapp 20 startar vid Nora kyrka i utkanten av Tärnsjö. Sträckan kallas även för Ljusbäcksleden och är en kyrkstig som användes redan på 1700-talet. Vandringen går genom gammal kulturbygd och skog. Du följer skyltarna mot Östa naturreservat och vandrar här geom ett av Sveriges fem biosfärområden, älvlandskapet Nedre Dalälven.  En avstickare från leden går till naturreservatet Ingbo källor och till en parkering vid Ljusböäck.

Hela beskrivningen av etappen: Detaljerad information och karta i Naturkartan.se

  bjorkskog2.jpgKartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss