Sweden  English 

Etapp 20 Nora kyrka/Tärnsjö–Östa 10 km

© OpenStreetMaps bidragsgivare

Etapp 20 startar vid Nora kyrka i utkanten av Tärnsjö. Sträckan kallas även för Ljusbäcksleden och är en kyrkstig som användes redan på 1700-talet. Vandringen går genom gammal kulturbygd och skog. Du följer skyltarna mot Östa naturreservat. Framme i Östa är det ytterligare 0,8 km till etappens slut vid Gröna kunskapshuset. Det går också avstickare från leden till Ingbo källor och till en parkering vid Ljusbäck. Du vandrar här geom ett av Sveriges fem biosfärområden, älvlandskapet Nedre Dalälven.

Vandringen börjar längs en grusväg genom ett öppet landskap med hus och gårdar. Efter 1,5 km viker leden in på en mindre skogsväg upp mot gården Ulebo. Bortanför Ulebo är stigen på vissa håll inte så upptrampad, håll utkik efter ledmarkeringarna. Nu når du snart den vidsträckta Nordmyran. Ett par spänger leder dig mellan holmar i kanten av mossen.

Kanske börjar det bli dags för en rast? Stenharsudd, med bänkar och eldstad, ligger mitt på etappen. Här kan du vila med utsikt över Nordmyrasjön.

Efter rastplatsen följer en lite mer kuperad sträcka innan du kommer in i Östa naturreservat. Östa är ett stort friluftsområde med skog, myrar och kilometerlånga sandstränder. Här går vandringen längs lättgången stig genom granskog där marken täcks av mjuk mossa.

Ganska snart efter att du kommit in i reservatet går en avstickare ner till en parkering vid Ljusbäck. Ytterligare ett par kilometer längre fram delar sig leden igen. Här kan du välja att fortsätta mot Gröna kunskapshuset eller vandra söder ut mot naturreservatet Ingbo Källor,
2 km.

Sista biten fram till Gröna kunskapshuset i Östa by öppnar sig landskapet igen. För hundra år sedan var byn centralort i Nora socken. Vid Gröna kunskapshuset kan du sommartid besöka fjärilsträdgården. 

Grusvag_fran_kyrkan.jpg  bjorkskog2.jpg

Rastplats_Stenharsudd.jpg  Vandring_genom_Osta.jpg  

Karta från openstreetmap.org 

Bro.jpg

Bra att veta

Längd: 10 km
Svårighetsgrad: Blandad vandring längs, grusväg och olika typer av skogsstig. Bitvis stenigt och lite kuperat.
Start: Nora kyrka i Tärnsjö
Koordinater till starten (WGS DDM):
N 60° 9.297,  E 16° 55.204
RastplatserEldstad och bänkar vid Stenharsudd, 5 km från starten.
KommunikationerBuss finns till Tärnsjö, men inte Östa.

Hitta hit
Tärnsjö ligger 5 mil nordväst om Uppsala.


Med bil:
Kör till Tärnsjö och följ skyltar mot Nora kyrka. Stor parkering finns alldeles intill kyrkan. Parkering finns också vid Gröna Kunskapshuset i Östa.

Med buss: I Tärnsjö finns busshållplats Tärnsjö centrum, 500 m från starten. Ingen bussförbildelse finns till Östa. 

www.ul.se (Upplands lokaltrafik)

Vägkarta

Service mm

Tärnsjö

ICA nära

Vandrarhem Tåg i Tärnsjö

Rastplats Stenharsudd, 5 km från starten
Rastplats vid Nordmyrasjön. Bänkar och eldstad.

Östa naturreservat
Ett stort friluftsområde med flera vandringsleder. Kilometerlånga sandstränder längs Dalälven, rastplatser med eldstäder, vindskydd, flera rymliga parkeringsplatser. Camping, vandrarhem och kanotuthyrning.
Läs mer

Östa camping

Naturreservatet Ingbo källor
I reservatet finns tre källor där kristallklart vatten bubblar upp från botten. Spänger leder dig längs den första källan och en stig genom granskogen tar dig till de andra två. På platsen finns också en återuppbyggd skvaltkvarn som drivs med vatten från källorna.
Läs mer

Biosfärområde älvlandskepet
nedre Dalälven
Vandringen går genom ett av Sveriges fem biosfärområden, älvlandskapet Nedre Dalälven.  

Läs mer

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan