Etapp 16 Marma-Älvkarleby 13 km

Etapp16.jpg
© OpenStreetMaps bidragsgivare

Den här etappen är en av Upplandsledens vackraste sträckor. Den startar vid parkeringen intill Dalälven i Marma. Här finns rast- och badplats. 500 m öster ut finns tågstation för Upptåget. Vandringen upp mot Älvkarleby går över lättgångna sandiga marker, till största delen på stig längs Dalälven.

Från Marma följer du vattnet fram till ett fågeltorn. En tur upp i tornet ger vidsträckt utsikt över Storfjärden och dess fågelliv. Storfjärden med sina många öar är också ett fint paddelvatten. Därefter lämnar leden Dalälvsstranden för en stund och letar sig upp förbi Ambricka.

Norr om Ambricka hör du snart vattnet brusa och dåna längre fram. Ljudet kommer från Lanforsen där Dalälven smalnar av och vattnet trängs in i en älvfåra. Vandringen går längs forsen och älvfåran fram till naturreservatet Gropholmarna. Du passerar några platser som passar bra för tältet. Vid Gropholmarnan finns en rastplats med vindskydd och eldstad alldeles vid älvstranden. Här går också fint att sätta upp tältet. Leden går över lättvandrad mark genom hela reservatet. Stranden är bitvis flera meter hög och sluttar brant ner mot älven. Flera rastplatser med utsikt över vattnet ligger längs stigen.

Du fortsätter att följa Dalälven och framme i Älvkarleby kommer du via broar ut till Laxön. På vägen ser du Älvkarlebyfallet, Dalälvens sista fall. Fallet är uppdelat i tre grenar, Storfallet, Mellanfallet och Kungsådran. Bara i Kungsådran forsar vattnet fritt. Här vandrar lax och havsöring upp på sommaren och hösten för att leka. Håll utkik efter fiskryggarna i vattnet.

På Laxön vandrar du längs en smal väg förbi sommaröppet café, hantverksbodar och ett vandrarhem. Alla hus byggdes av militären i slutet av 1800-talet. Etappen slutar vid Älvkarleby turisthotell med stor parkering och busshållplats, Älvkarleby turisten.

Karta från openstreetmap.org

Fika_gropholmarna_KV.jpg  Djungel_Dalalvlen_KV.jpg  
Fika vid Gropholmarna.                                      Vandring längs Dalälven. 

Gropholmarnas_nr_KV_.JPGGropholmarnas naturreservat.
Foton: Karolina Vessby

Gropholmarna_ER_jpg.jpg

Laxön, Älvkarleby. 

Bra att veta

Längd: 13 km
Svårighetsgrad: Lättgången etapp, mestadels längs fina stigar och några kortare sträckor längs väg. 
Start: Vid badplatsen i Marma
Koordinater till starten, WGS84 DDM:
N 60°29.411' E 17°25.388'
Rastplatser: Vindskydd och picknickbord i Gropholmarnas naturreservat.
Kommunikationer: Buss och tågstation finns i både Marma och Älvkarleby.

Hitta hit

Med bil: Starten för etapp 16 ligger vid badplatsen i Marma, längs väg 291. Etappens slut ligger vid Älvkarleby turisthotell, längs Västanåvägen alldeles norr om Laxön. 

Med buss eller tåg: I Marma finns buss och tågstation inne i samhället, ca 500 m från etappstarten. I Älvkarleby finns busshållplats, Älvkarleby turisten, där etappen slutar. Tågstationen ligger sydväst om Laxön, på västra sidan av Dalälven. Du kommer över via broar från Laxön. 

Upplands lokaltrafik

Service mm

Marma

Marma kiosk och grill

Fågeltorn vid Storfjärden, 1 km från starten
Fågeltorn med utsikt över Storfjärden.

Gropholmarnas naturreservat, 8 km från starten
Gropholmarna är namnet på två öar ute i älven. Upplandsleden går längs den branta älvstranden genom hela reservatet. Parkering, en rastplats med vindskydd och eldstad samt flera picknickbord finns. I Gropholmarnas naturreservat får du tälta två nätter. 

Läs mer

Laxön
På Laxön finns sommaröppet café, restaurang, hantverksbod och ett vandrarhem. Varje år, söndagen före midsommar, firas fallens dag. Då släpps vattnet fritt i älvfårorna. En mäktig syn med hundratals kubikmeter per sekund som forsar fram. 

Läs mer

Älvkarleby

Älvkarleby vandrarhem 

Älvkarleby turisthotell

Café Furiren på Laxön

Coop Konsum Älvkarleby
 
 

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan