Sweden  English 

Etapp 12 Österbybruk–Risön 19 km

Kungaspangen_skvattram.jpg
Kungaspången genom Florarnas naturreservat. Foto: Emelie Runfeldt.

Längd: 19 km
Underlag: jämn skogsstig, spänger, lite asfalt
Start: Österbybruks bruksmiljö. 
Slut: Risön
Service: Rastplats vid Grillholmen, vindskydd, eldstad, torrtoalett mm vid Stormon
Naturtyp: Barrskog, myrmark

Etapp 12 börjar med kulturhistoria i den gamla bruksorten Österbybruk och slutar med en vandring tvärs igenom Florarnas vildmark. Här går du i skog och på spänger över vidsträckta folktomma myrmarker.

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se
Florarnas naturreservat Rison_grillplats.jpg

Risön. Foto: Upplandsstiftelsen


Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.

Parkering:

vid alla etappstarter/etappslut, förutom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).