Etapp 12 Österbybruk–Risön 19 km

Kungaspangen_skvattram.jpg
Kungaspången genom Florarnas naturreservat. Foto: Emelie Runfeldt.

Etapp 12 börjar med kulturhistoria i den gamla bruksorten Österbybruk och slutar med en vandring tvärs igenom Florarnas vildmark. Här går du i skog och på spänger över vidsträckta folktomma myrmarker.

Lägg gärna lite extra tid i Österbybruk och gör ett besök i den välbevarade bruksmiljön. Titta in i vallonsmedjan och ta en promenad upp till herrgården. Vid etappstarten finns parkering och i närheten ligger Österbybruks bussterminal.

Leden följer gator genom samhället och fortsätter längs elljusspår och skogsstigar. En kilometer från starten delar sig leden. Gå vänster för att fortsätta upp mot Film och Risön. Går du höger kommer du till Aspbo naturreservat eller tillbaka till Österbybruk, slinga 12:1.

Efter att ha passerat väg 290 går du förbi ett gravfält med ett 50-tal gravar från järnåldern. Sedan tar Filmspången dig över Filmsjön. På andra sidan finns ett fågeltorn.

Du kommer ut på landsvägen vid Films kyrka.  Leden följer vägen norrut i 1 km. Sen väntar lättgångna skogsstigar genom flack terräng fram till den idylliska gården Vika i södra delen av Florarnas naturreservat. Vid Vika finns parkering och längre fram en rastplats där du också kan tälta.

Florarna är södra Sveriges största opåverkade myrområde. De ödsliga och tysta myrarna ger dig en äkta vildmarksupplevelse. Här är du på besök i djurens och växternas rike. Vandringen går genom täta, gamla skogar och över spångade myrmarker. En dryg kilometer efter Vika kan du välja östlig eller västlig led genom reservatet.

Den västra leden är mer lättgången. Du följer skogsstig och väg till rastplatsen vid Stormon. Från Stormon fortsätter du genom riktig naturskog med träd i olika åldrar. Stigen är bitvis knölig med stenar och rötter. På ett ställe delar sig leden. Här ska du fortsätta rakt fram. Stigen som viker av till höger är den så kallade ”Torrstigen” som går österut mot Vikasjön. Lite längre fram delar sig leden igen. Här kan du också vandra österut längs med Gammelån. Leden fortsätter rakt fram.

Efter 1,5 kilometer når du rastplatsen vid Grillholmen. Du vandrar över spänger till holmen, och över spänger för att komma därifrån. Runt omkring ligger vasstäckt våtmark. På holmen finns en mysig rastplats med eldstad.  

Nu följer en lättvandrad sträcka längs en skogsväg, kanske mer som en bredare stig, med tät skog på sidorna. Här är glest mellan markeringarna, men du ska bara följa vägen ända fram till Risön.

De första husen du kommer till är torpet Västergärde. Torpet går att hyra genom Länsstyrelsen till en billig penning året om. 500 m längre fram ligger lägergården Risön.

Väljer du östra leden från delningen efter Vika får du en något kortare sträcka. Men här går du uteslutande längs stig och över spänger. Snart efter delningen kommer du till grillplatsen vid Staffansholmen. Här kan du skymta Vikasjön. Mot slutet når du den 500 m långa Kungaspången. Den var en del av försvarets present till kungen när han fyllde 50 år. Kungaspången tar dig över en tallmo med hjortron, odon och skvattram.  Stanna upp, ta ett djupt andetag och känn alla dofter som slår emot dig.

Vid etappens slut ligger Risön en gammal gård från 1700-talet. Här kan du övernatta om du vill, antingen i tält eller i den öppna raststugan. Gården går också att hyra under maj–oktober. Kontakta länsstyrelsen för mer information.

 Spang_efter_Grillholmen.jpg

   Spång från Grillholmen.

Rison_grillplats.jpg Rastplats vid gården Risön.

Vag_mot_Rison.jpg   Vag_mot_Rison.jpg Lättvandrad sträcka längs skogsväg,                   Stig längs Östra delen av slingan i Florarna.
västra delen av slingan i Florarna. 

Foton: Emelie Runfeldt.

Kungaspangen_skvattram2.jpg

Rastplats vid Grillholmne, Florarna.

Bra att veta

Längd: 19 km
Svårighetsgrad: Medel. 
Motionsspår och väg i början, därefter skogsstig och spänger. 
Koordinater till starten (WGS84 DDM):
N 60°11.714', E17°54.081'
Rastplatser: Flera rastplatser med eldstäder i Florarnas naturreservat.
Kommunikationer: Parkering och busshållplats vid starten. Ingen bussförbildelse till Risön.

Hitta hit

Med bil: Starten ligger i korsningen Långgatan/Herrgårdsvägen mitt i Österbybruk. Här finns parkering. 

Risön ligger i norra delen av Florarnas naturreservat. Kör väg 76 till Lövstabruk och följ därifrån skyltarna mot Örbyhus. Efter 6 km finns skylt mot Florarna och Risön.

Med buss: Etappstarten ligger nära Österbybruk bussterminal. Till Risön går det inte att komma med buss. 

Service mm
 

Österbybruk
I Österbybruk finns boende och mat på herrgården, camping, affär och pizzerior.

Läs om Österbybruk

Österbybruks herrgård

Simbadets camping

ICA Brukskanonen

Konsum Österbybruk

Österby hembageri

Florarnas naturreservat
Florarna är ett av södra Sveriges största opåverkade myrområden. 

Läs mer om Florarna

Vika, 12,5 km från starten
Liten parkering med plats för ca 5 bilar, vatten, torrtoalett, tältplats.

Rastplats Stormon, 15 km från starten
Stor parkering, vindskydd, torrtoalett, eldstad och vedförråd. Vindskyddet har inget golv och innehåller fast bord och bänkar. Här går bra att tälta.

Rastplats Grillholmen, 16,5 km från starten
Eldstad med sittbänkar, vedförråd.

Rastplats Staffansholmen, 14,5 km från starten
Eldstad, vedförråd och sittbänkar.

Västergärde
Torpet Västergärde går att hyra året runt. Här finns totalt tio sängplatser fördelade på boningshuset och källarboden. Torpet hyrs genom Länsstyrelsen.

Risön
Risön har anor från 1700-talets början. Gården kan bokas för läger och kurser under tiden maj–oktober. Kontakta Länsstyrelsen för mer information. För vandrare finns en stuga med två sängar som är öppen året runt. Eldstad, vatten, parkering, TC. Här går också bra att tälta.

Läs mer om Risön och Västergärde och hur du hyr.

 

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan