Sweden  English 

Etapp 1:2 Knivsta–Forsbyån 5 km

SEtapp_1_2.jpg
© OpenStreetMaps bidragsgivare

Etappen startar inne i Knivsta och tar dig ut till en rastplats vid den lilla Forsbyån, på gränsen mot Stockholms län.

Vandringen börjar på västra sidan av järnvägen vid Knivsta station. Här stannar tågen som går mellan Stockholm och Uppsala. Den första biten är kanske inte Upplandsledens roligaste. Leden går längs en rak grusväg med järnvägen på ena sidan och öppna åkermarken på andra. Belöningen får du efter 2,5 km när leden viker av in i skogen. Här följer en fin sträcka genom småkuperad granskog. På våren breder vitsippor och senare liljekonvaljer ut sig i gläntorna.  När du närmar dig Forsbyån byts granen mot lövträd som ek och hassel. Framme vid ån, alldeles vid vattnet, finns en liten rastplats med eldstad och bänkar.

Från Forsbyån går det tyvärr inte att komma vidare just nu. Här är ett avbrott på leden fram till Sigtuna. För mer information, kontakta Sigtuna kommun. 


Karta från openstreetmap.org


Vitsippa_nara_Hasselby_LH_.JPG

Bra att veta

Längd: 5 km
Svårighetsgrad: Lättgången etapp där du går halva sträckan längs grusväg och andra halvan längs skogsstig.
Start: Knivsta station.
SlutForsbyån, på gränsen till Stockholms län. 
Koordinater (WGS84 DDM):
Start: N 59°43.533', E17°47.222'
Slut: N 59°41.271', E17°47.551'
RastplatserRastplats med eldstad vid Forsbyån.
KommunikationerTåg och buss till Knivsta station. Ingen parkering eller bussförbildelse till etappslutet. 

Hitta hit

Etappen startar vid Knivsta tågstation. 
Den slutar vid Forsbyån söder om Knivsta. Hit finns ingen bilväg.  

Upplands lokaltrafik

Service mm

Knivsta
ICA Kvantu

Hotell och restaurang Särsta värdshus 

Restaurang Grekens taverna 

Rastplats vid Forsbyån
Rastplats med bänkar och eldstad under ett lövträdstak, alldeles vid ån. 

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan