Sweden  English 

Etapp 1:2 Knivsta–Forsbyån 5 km

Vitsippor_20070424h2_GA_.jpg
Vitsippa. Foto: Gillis Aronsson

Längd: 5 km
Underlag: grusväg, skogsstig
Start: Knivsta
Slut: Forsbyån
Service: rastplats vid Forsbyån, med eldstad och bänkar
Naturtyp: öppet odlingslandskap, granskog, lövskog, åstrand

Närkontakt med framrusande tåg kanske man inte förknippar med vandringsled. Västra sidan om stationen inne i Knivsta är utgångspunkten för denna etapp och startar med en rak grusväg längs rälsen. Men snart leder leden dig vidare ut i granskogen och till en rastplats vid den Forsbyån, på gränsen mot Stockholms län. Härifrån är det ett avbrott på leden fram till Sigtuna. För mer information, kontakta Sigtuna kommun: 08-591 260 00

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

Liljekonvaljer_ER_.jpg

Liljekonvaljer. Foto: Emelie Runfeldt

Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.

Parkering:

Vid alla etappstarter/etappslut, förutom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).