Sweden  English 

Etapp 10 Kolarmora–Gimo 30 km

Vandrare_kolarmoraan_KV.JPG
Skogen dominerar på etapp 10. Foto: Karolina Vessby.

Längd: 30 km
Underlag: delvis ojämn skogsstig, grusväg, asfalt
Start: Kolarmoraån
Slut: vid Gimo herrgård. 
Service: vindskydd vid Kolarmoraån och vid sjön Gisslaren. 
Naturtyp: blockig barrskog

OBS!
Denna etapp är fortfarande (nov 2019) påverkad av stormen Alfridas framfart i januari 2019. Vi rekommenderar ännu inte vandring på denna etapp. För uppdaterat läge kring röjningsarbetet, vänligen kontakta Anders Olander, förvaltningsansvarig, via e-post anders.olander(at)upplandsstiftelsen.se

Välkommen ut på Upplandsledens längsta etapp! Vandringen går omväxlande på stigar, skogsvägar och grusvägar genom nästan obebodda trakter. Du går längs Kolarmoraån genom blockrik skog till den långsmala sjön Gisslaren, ut över hyggen och vägar för att sluta i bruksorten Gimo. Vandringen är ändå ganska lätt, men eftersom inte så många går här är stigen ibland smal.

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

Vindskydd_Kolarmora1_KV_.JPGVindskydd vid Kolarmoraån. Foto: Karolina Vessby.           


Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.

Parkering:

Vid alla etappstarter/etappslut, förutom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).