Sweden  English 

Etapp 1 Sunnersta–Nyby 8,5 km

1_Blabarsris.jpg
Stigen här är en av de mest vältrampade på hela leden. Foto: Upplandsstiftelsen

Längd: 8,5 km
Underlag: ojämn skogsstig, lite asfalt
Start: Sunnersta
Slut: Nyby
Service: Sunnerstaåsens friluftsområde, Lunsentorpet med övernattningsstuga, Fläktanstugan med eldstad, bänkar mm
Naturtyp: blandskog med kärr och hällar

Ut ur staden, in i den djupa Lunsenskogen. Upplandsledens första etapp är populär. Vandringen går längs stigar och spänger och passerar oaserna Lunsentorpet och Fläktanstugan. Lunsenskogen är småkuperad med hällar och kärr, så vandringen tar sin tid.

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

Naturreservatet Norra Lunsen

1_Lunsentorpet.jpg

Lunsentorpet. Foto: Emelie Runfeldt


Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.

Parkering:

Vid alla etappstarter/etappslut, förutom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).