Etapp 1 Sunnersta–Nyby 8,5 km

© OpenStreetMaps bidragsgivare

Upplandsledens första etapp tar dig från staden, in i den djupa Lunsenskogen. Vandringen går längs stigar och spänger och passerar oaserna vid Lunsentorpet och Fläktanstugan. Lunsenskogen är småkuperad med hällar och kärr, så vandringen tar sin tid.

Du startar vid friluftsområdet Sunnerstaåsen i södra utkanten av Uppsala. Hit kommer du med stadsbussarna och här finns en stor parkering. En naturskön gång- och cykelväg leder också hit längs Fyrisån från Stadsträdgården i Uppsala.

Alldeles efter Sunnerstaåsen passerar du Fyrisån. Leden följer vägen ett par hundra meter innan det bär av in i Norra Lunsens naturreservat. Precis i skogskanten finns ytterligare en parkering. Nu följer en vandring längs stig, över spångade små kärr med doftande skvattram och över flacka berghällar. Här är lätt att hitta fina rastplatser. Sträckan är en av Upplandsledens mest populära så stigen är väl upptrampad, men innehåller också en hel del stenar och rötter.

Efter 4,5 km kommer du till en öppen glänta i skogen. Här ligger Lunsentorpet som välkomnar vandrare att stanna till för en rast, eller över natten. Torpet är alltid öppet och går inte att boka. En liten bit före torpet viker etapp 1:1 av mot Knivsta.

 Vandringen fortsätter längs stig och efter ytterligare 3 km kommer du till nästa rastplats, Fläktanstugan. Här öppnar sig en våtmark där du kan få se både fåglar, älg och rådjur. Fläktanstugan är betydligt mindre än Lunsentorpet och för liten att övernatta i.

Nu är det bara 1 km kvar till etappslutet och den stora parkeringen vid Nyby. Fortsätter du ytterligare 2,5 km längs Upplandsleden kommer du till närmaste busshållplats, Moralund. Därifrån kan du ta bussen till Uppsala eller Knivsta.

1_Vandrare_Spang_Lunsen2.jpg  1_Hallmarker_Lunsen.jpg


1_Lunsentorpet.jpg

Lunsentorpet. Foton: Emelie Runfeldt


Karta från openstreetmap.org

1_Blabarsris.jpg

Bra att veta

Längd: 8,5 km
Svårighetsgrad: Vandringen går nästan uteslutande längs stigar genom Lunsenskogen. Terrängen är småkuperad och stigen innehåller en hel del stenar och rötter. 
Start: Sunnerstaåsens friluftsområde i södra utkanten av Uppsala.
Koordinater till starten (WGS84 DDM):
N 59°47.405', E17°39.559'
Rastplatser
Lunsentorpet och Fläktanstugan.
KommunikationerBuss finns till starten vid Sunnerstaåsen. Från Nyby kan du fortsätta vandringen ytterligare 2,5 km för att komma till en busshållplats.

Hitta hit

Etappstarten ligger vid Sunnerstaåsen i södra utkanten av Uppsala. 

Med bil: Från väg 255 svänger du av vid Flottsund, där står skyltat Uppsala 5. Kör över Fyrisån, alldeles efter ligger Sunnerstaåsen på höger sida. Parkering finns också på höger sida alldeles innan du kör över ån, och en liten parkering finns på höger sida efter att du svängt av från väg 255.

Med buss: Vid starten finns busshållplats Sunnerstabacken. Närmaste hållplats från Nyby heter Moralund och ligger 2,5 km in på
etapp 2.

www.ul.se (Upplands lokaltrafik)
Vägkarta

Service mm


Sunnerstaåsens friluftsområde
Stort Friluftsområde med elljusspår, Mullestig, periodvis café, eldstad och fikabord, skidbacke och kanotuthyrning
Läs mer 

Rastplats Lunsentorpet,
4,5 km från starten
Rast- och övernattningsstuga mitt inne i Lunsenskogen. Sex bäddar, kamin och vedspis inne i stugan. Utanför finns eldstad, vedförråd, vindskydd, torrtoalett, pump för dricksvatten och stora fina ytor för dig som vill tälta. 

Rastplats Fläktanstugan,
7,5 km från starten 
Mindre raststuga med väggfast bord, bänkar och kamin. Utanför finns eldstad, vedförråd, torrtoalett och ett fågeltorn. Det är tillåtet att tälta även här, men det är inte så lätt att hitta en bra tältplats bland rötter och våtmark. Stugan är för liten att övernatta i.  

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan