Åtgärder för hotade arter

Mnemosyne_guidning2_AP_.JPG
Mnemosynefjäril. Foto: Anett Wass

Upplandsstiftelsen har i samarbete med Länsstyrelsen, kommuner, privata bolag, föreningar och lokala markägare under många års tid arbetat för att förbättra förutsättningarna för hotade arter i länet.

Arbetet består bland annat av inventering, åtgärder och skötselplanering, där en viktig källa till finansiering är Naturvårdsverkets medel för åtgärdsprogram för hotade arter som går via Länsstyrelsen. Därutöver arbetar vi löpande med att för egna medel förbättra förutsättningarna för hotade arter i våra förvaltade områden. 

Läs mer om vårt arbete för hotade arter här.

Projektperiod
2020 - 

Finansiering
Anslag för åtgärdsprogram för hotade arter och Upplandsstiftelsen

Parter
Främst Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen men kan omfatta flera i enskilda delprojekt

Del av län det berör
Hela

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Elisabet Odhult

agp-logo_06_02c_NV_genomskinlig_bakgr.png