Gräsö gård

Ett levande jordbruk

Den före detta kungsgården Gräsö gård ligger vackert belägen vid segelleden mot Öregrund. Gårdens marker har brukats under lång tid och består av ett varierat skärgårdslandskap med betade hagar, strandängar och bondeskogar. Själva gården är fortfarande i bruk och den nybyggda ladugården kan hysa upp till 80 betesdjur. I gårdens huvudbyggnad är det vandrarhem. Gårdens marker är idag naturreservat.

Med tanke på gravfältet och andra lämningar i området, börjar Gräsö gårds historia sannolikt under vikingatiden. Det strategiska läget talar för att Gräsö by från allra första början kan ha varit en handelsplats för att därefter, i takt med landhöjningen, få en mer fast befolkning. Läs mer om Gräsö gårds historia här.

Om du vill gå en tur i naturreservatet kan du med utgångspunkt från infobyggnaden vid Gräsö gårds parkering gå Kostigen eller Skogsstigen. Kostigen är 1,7 km lång och längs stigen finns information som berättar om natur och kultur. Skogsstigen är ca 3,5 km lång och går genom skogarna i reservatets norra del.

gen (59)

Foto: Anett Wass

Hitta hit

Med bil: Från Öregrund tar du färjan över till Gräsö. När du kommer iland på Gräsö tar du höger i första korsningen. Parkeringen till Gräsö gård ligger på höger sida efter ca 100 meter.

Med buss: Ta bussen till Gräsöfärjan i Öregrund. Ta färjan över till Gräsö. När du kommer iland gå över stättan där det står Ryssaltaret och följ stigen genom hagen till du kommer fram till parkeringen vid Gräsö gård (ca 100 m).

Visa Gräsö gård på en större karta.

Fakta Gräsö gård

Markägare: Kommunen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen (reservatet) Östhammars kommun (gården via arrendator)

Skyddsform: Naturreservat

Service: Parkering, toalett finns vid  parkeringen där det även finns en infobyggnad och rastbord. Flertalet skyltade stigar utgår från  parkeringen.

Tillgänglighetsanpassningar:
Området är inte tillgänlighetsanpassat i sin helhet. Området kring Gräsö infobyggnad vid Gräsö gårds parkering är tillgänglighets-anpassat.

Övrigt: Då Gräsö gård är naturreservat gäller särskilda regler. Information finns på naturreservatets entréskyltar.

Hyr en cykel

Vill du ta en cykeltur på Gräsön? Då kan du hyra cyklar vid Gräsö gårds vandrarhem. Det finns flera cykelleder på ön.

Läs mer om att cykla på Gräsön. 

f52105d1e458fb988b27f3cb082ad312_99ae3e36be12cabd32c5e493d8728a54

Huvudbyggnaden på gräsö gård som idag är vandrarhem. Foto: Anett Wass