Åtgärder för hotade arter

Mnemosyne_guidning2_AP_.JPG
Mnemosynefjäril. Foto: Anett Wass

Upplandsstiftelsen har i samarbete med Länsstyrelsen, kommuner, privata bolag, föreningar och lokala markägare under många års tid arbetat för att förbättra förutsättningarna för hotade arter i länet.

Arbetet består bland annat av inventering, åtgärder och skötselplanering, där en viktig källa till finansiering är Naturvårdsverkets medel för åtgärdsprogram för hotade arter som går via Länsstyrelsen. Därutöver arbetar vi löpande med att för egna medel förbättra förutsättningarna för hotade arter i våra förvaltade områden.

Projekt 2018
Under 2018 har vi arbetat med åtgärder för flera hotade arter. I första hand har vi koncentrerat arbetet till våra förvaltade områden men även åtgärder i andra områden genom god samverkan med markägare och föreningar. Vi har även flera projekt i samarbete med Länsstyrelsen.

Planeringen för 2019 är inte helt klar. Följande delprojekt har genomförts under 2018: 

Gotlandssäfferotplattmal - restaurering av slåttermark vid Spökbacken i Östhammars kommun.

Jordstjärnstryffel - övervakning på länets enda lokal.

Mnemosynefjäril - övervakning, information och åtgärder.

Mosippa - uppföljning av förra årets restaureringsinsats i Östa naturreservat.

Ortolansparv - stödutfodring och inventering. 

Rikkärr - inventering av fåglar, kärlväxter, insekter i Ambricka, slåtter i Högmokällan och Ambricka i Älvkarleby kommun.

Svartoxe - inventering Gåsholmen.

Väddnätfjäril - röjning, risdragning och slåtter vid Lilla Tena, röjning på flera platser i Älvkarleby kommun.

Värdefulla träd - frihuggning av ek i Vällentrakten och Bredforsen.

Vitryggig hackspett - åtgärder vid nedre Dalälven, i samverkan med Natursskyddsföreningen och Fortum.

Ängsskäreplattmal - röjning och slåtter vid Lilla Tena (Heby kn) och Klastorp (Håbo kn). Inventering i Flottskär, Lingnåre, Tenabadet och Rossholm.

Krisslebaggar - slåtter vid Kallerö, restaurering Oxstens slåtterängar.

Svampar i ängs- och betesmarker - fältbesök på alla kända lokaler för blårödling, fager vaxskivling och praktvaxskivling.


Läs mer om vårt arbete för hotade arter här.

Projektperiod
2018

Finansiering
Olika för olika arter

Parter
Främst Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen men kan omfatta flera i enskilda delprojekt

Del av län det berör
Hela

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Elisabet Odhult

agp-logo_06_02c_NV_genomskinlig_bakgr.png