Norrboda by

Upptäck Gräsön - Norrboda by - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Göran Törnqvist

Här i Norrboda by kan du uppleva ett av Gräsöns äldre odlingslandskap med artrika betesbackar och en gammal bykärna. Mitt inne i det som är kvar av den gamla bykärnan syns än idag rester av det äldsta odlingslandskapet. Här är markerna karga och de många stenrösena och stenmurarna påminner om den odlarmöda som lagts ner här genom åren. De flesta av Norrbodas kultur marker hålls ännu i hävd.

Norrboda by bildades troligtvis redan på 1500-talet då här fanns sju skattepliktiga bönder. Gårdarna har genom åren ökat i storlek och byns marker är idag stora, då de sträcker sig från gränsen till Söderboda upp till den nordligaste udden på Örskär. Tidigare var Norrbodas gårdar mer samlade kring bykärnan, men vid laga skiftet i slutet av 1800-talet flyttades 20 av byns 29 gårdar ut från byn.

 

            

Foto: Göran Törnqvist

Hitta hit

Med bil: Från Öregrund ta färjan över till Gräsön. När du kommer iland på Gräsön följer du vägen åt vänster och fortsätter norrut till Norrboda, drygt 15 km.

Med buss: Från färjeläget på Gräsön kan du ta buss 854 till hållplats Norrboda.OBS! Turen måste förbeställas. Läs mer på ULs hemsida.


Visa Norrboda by på en större karta

Fakta Norrboda by

Markägare: Privata

Förvaltare: Privata

Skyddsform: Inget

Service: Ingen

Tillgänglighetsanpassningar:
Området är inte tillgänglighetsanpassat