Idön

IdonSkog_AW.JPG
Foto: Anett Wass

På den sydligaste delen av Gräsön ligger Idön, där markerna är starkt präglade av att det här har bedrivits ett småskaligt jord- och skogsbruk under långa tider. Skogen har här brukats genom plockhuggning och skogsbete, vilket skapat en luckig och olikåldrig skog. De mindre ängs- och hagmarkerna har brukats genom bete och slåtter. Den luckiga och olikåldriga skogen dominerar området, där många växter och djur trivs. I området finns också områden med havstrandängar som där det exempelvis växer ängsnycklar, höskallra och slåtterblomma. Det finns flera uppmarkerade stigar i området, som utgår från den norra parkeringen som ligger i ett gammalt grustag på vänster sida om vägen. Nere vid Äspskär finns också parkeringsmöjligheter. Där finns det information, rastbord, toalett och upptrampade stigar.


IdonStigmarkering_AW.JPG    AspskarOster_AW.JPG

Hitta hit

Med bil:Från Öregrund ta färjan över till Gräsön. När du kommer iland på Gräsön följer du vägen åt höger och fortsätter söderut, nästan så långt som det går.  1 km efter Bjurön finner du en parkering på vänster sida, varifrån flera stigar tar dig ut i naturreservatet.

Med buss: Från färjeläget på Gräsön kan du ta buss 853 till hållplats Bjurön eller Äspskär. OBS! Turen måste förbeställas. Läs mer på ULs hemsida.


Visa Idön på en större karta

Fakta Idön

Markägare:Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Service: Rastbord, parkering, information, stigar, toalett 

Tillgänglighetsanpassningar:
Området är inte tillgänglighetsanpassat i sin helhet. Vid Äspskär i områdets södra del går det att ta sig med bil hela vägen ut till hamnen som är hårdgjord. Här finns även rastbord. Toaletten vid Äspksärs parkering är inte tillgänglighetsanpassad.

Övrigt: Då Idön är naturreservat gäller särskilda regler. Information finns på naturreservatets entréskyltar.