Vandring och turism i Fjärdhundraland

barn_vansjoasen_KV.JPG

Syftet med projektet är att höja standarden och därmed vandringsupplevelsen längs delar av Upplandsleden genom Fjärdhundraland, i Enköping kommun. Detta för att få en led som vi kan känna oss trygga med att marknadsföra och som fungerar för företagare i området att använda i olika paketlösningar i kombination med sina tjänster inom mat, boende, hantverk och transport.

Fjärdhundraland är idag en destination med 150 medlemmar som erbjuder mat, boende, aktiviteter och hantverk av hög kvalitet för besökare till destinationen. I projektet kommer Upplandsstiftelsen och Enköpings kommun att arbeta tillsammans med Fjärdhundraland ekonomisk förening för att utveckla Upplandsleden för olika målgrupper.

Vi vill höja vandringsupplevelsen genom att förbättra åtta olika etapper av Upplandsleden, lagom långa för dagsturer. Vi planerar att göra omdragningar av leden för att skapa större variation, anlägga ett antal nya rastplatser samt att genom informationsinsatser längs etapperna berätta om intressanta natur- och kulturplatser som leden passerar. 


EU-logga.jpg

Projektperiod
2023 – 31 oktober 2024

Finansiär
Medel kommer från EU:s landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar stödet.

Samarbetspartners
Enköpings kommun och föreningen Fjärdhundraland

Kontakt på Upplandsstiftelsen
Emelie Runfeldt