Trägärdesgårdar på Sundsäng

Tragardesgard_Sundsang.jpg
Nybyggd sträcka trägärdesgård på Sundsäng, Gräsö, under 2020.

Projektet omfattar återuppbyggnad och restaurering av traditionella trägärdesgårdar på Sundsäng och södra Oxsten på Gräsö. Syftet är att bevara det äldre kulturlandskapet och hägna in betesdjur i värdefulla naturbetesmarker.

Projektperiod

2019-2022

Finansiering

Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 (delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) och Upplandsstiftelsen.

Parter

Markägare, djurägare, Länsstyrelsen i Uppsala och Upplandsstiftelsen

Del av länet som berörs

Östhammars kommun, Gräsö

Kontaktperson

maria.hoflin@upplandsstiftelsen.se

 EU-logga.jpg