Södra Spökbacken

hagmark_foto_MariaHoflin.jpg

Södra Spökbacken består av värdefulla ängs- och betesmarker med den sällsynta fjärilen gotlandssäfferotplattmal. Markerna slåttras varje år för att gynna fjärilen. För att ytterligare gynna fjärilen kommer marken att stängslas för att möjliggöra efterbete. De fina miljöerna ska tillgänggligöras och lyftas fram genom en vandringsstig, informationsskylt, en mindre parkeringsplats och fikabord.

Projektet drivs av lokala eldsjälar och Upplandsstiftelsen.

Projektperiod
2019-2021

Finansiering
Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 (delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), Upplandsstiftelsen

Parter
Privata, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Östhammars kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Maria Hoflin

EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg