Natur- och kulturmiljöer på Gruvskäret

Gruvskaret_hamlade_bjorkar.JPG
Framröjning av hamlade björkar på Gruvskäret

Projektet syftar till att utveckla natur- och kulturvärden på Gruvskäret genom att röja fram hamlade lövträd, bryn och stenmurar. De ca 100 äldre hamlade träden utgörs av trädslagen björk, ask och lönn. Området planeras stängslas och betas efter restaurering. 

Projektperiod

2020-2022

Finansiering

Skogens  miljövärden inom Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 (delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Parter

Markägare, djurägare, Upplandsstiftelsen

Del av länet som berörs

Östhammars kommun

Kontaktperson

Maria Hoflin

EU-logga.jpg