Pågående projekt

DSC_0087.JPG
Flera av de projekt som vi är med och driver berör länets kustområde. Foto: Johan Persson

En betydande del av vår verksamhet bedrivs genom samarbetet med andra parter i samhället. Genom ett stort antal samarbetsprojekt förbättra vi förutsättningarna för naturvård, friluftsliv och naturskola i länet.  Samarbetet initieras och leds ofta av oss med finansiering från bland annat  WWF, Naturvårdsverket, kommuner och EU:s miljöfonder.

Här presenterar vi de projekt som vi nu är involverade i. Presentationen omfattar enbart de projekt som har en fastlagd projektperiod och som involverar flera parter i samhället. Utöver detta bedriver vi flertalet mindre projekt inom vår egen organisation som bland annat omfattar naturområden och anläggningar.


Mer information:

  • LONA
    Med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner och ideella föreningars söka projektmedel för åtgärder som bidrar till ett långsiktigt naturvårdsengagemang och göra naturen mer tillgänglig för...
  • Leader
  • Landsbygdsutveckling
  • Åtgärder för hotade arter
    Upplandsstiftelsen har i samarbete med Länsstyrelsen, kommuner, privata bolag, föreningar och lokala markägare under många års tid arbetat för att förbättra förutsättningarna för hotade arter i länet....
  • Övriga projekt