Gräsö naturbete

Betesdjur_Langalma_20070924a_skarm_GA.jpg

Syftet med projektet är att djurägare på Gräsö ska utöka med fler betesdjur så att produktionen av lokalt kött ska öka. Projektet ska också bidra till bättre samarbete mellan unga lantbrukare. Vidare ska fler betesmarker restaureras.

Projektperiod

2017-2019

Finansiering

Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 (delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Parter

Djur- och markägare på Gräsö, Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen

Del av länet som berörs

Östhammars kommun, Gräsö

Kontaktperson

Maria HoflinEU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg