Natur- och kulturmiljöer längs Skyttorpsleden

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_756.jpg
Backsippa

Projektet syftar till att utveckla natur- och kulturvärden längs Skyttorpsleden samt erbjuda ett rekreationsstråk med information om natur och kultur. Området ligger mella Skyttorp och Vattholma station och består av ett igenvuxet kulturlandskap. I projektet ingår frihuggning av grova träd, öppna upp kring fornborgen, märka upp stigen samt skapa rastplatser och parkeringsmöjligheter.

Projektperiod

2017-2020

Finansiering

Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 (delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Parter

Föreningen Åstråken, Uppsalakommun, Upplandsstiftelsen

Del av länet som berörs

Uppsala kommun

Kontaktperson

Karolina Vessby


EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg