Gräsö trägärdesgårdar

IMG_3188_MH.JPG
Nybyggd trägärdesgård på Lönnholmen, Gräsö

Projektet omfattar återuppbyggnad och restaurering av trägärdesgårdar på Djursten och Lönnholmen på Gräsö, samt vandringsstig och informationsskylt på Lönnholmen.

Projektperiod

2017-2019

Finansiering

Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 (delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen.

Parter

Markägare, Länsstyrelsen och, Upplandsstiftelsen

Del av länet som berörs

Östhammars kommun, Gräsö

Kontaktperson

maria.hoflin@upplandsstiftelsen.se


EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg