Renovering av lada i Idöns naturreservat

Bild1.jpg
Idö lada

Upplandsstiftelsen har fått stöd för att renovera Idö lada i Idöns naturreservat. I stödet ingår sänkning av marknivåns och fyllning med grus, ny taktäckning, reparation av timmerstockar, panel, vattbräda, golv och parportar. 

Idö lada är en kulturhistorisk intressant byggnad. Den har tillhört husbeståndet tillhörande Idö gård. Den är uppförd mellan 1870 - 1900. Den ligger i Idöns naturreservat.

  

Projektperiod
2022 - 2023

Finansiering

Jordbruksverket, EU, Upplandsstiftelsen

Parter
Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Östhammar

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Linda Fredberg

Elisabet Odhult

 

LansttyrelsenUppsala.jpg


EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg