Leaderprojekt


Mer information:

  • Härnevi mötesplats
    Leaderprojektet ”Mötesplats Härnevi” omfattar en utveckling av Härnevi idrottsplats, med åtgärder såsom anläggande av ett naturrum, boulebanor, grillkåta, grillplats samt motionsspår och utegym. Proje...
  • Fiskevänliga Rävsten
    Inom projektet genomfördes åtgärder för att utveckla möjligheterna att fiska på Rävsten. Åtgärderna omfattade en brygga, en bod där man kan rensa fisk samt en båt. Projektet bidrog till att tillgängli...