Leaderprojekt


Mer information:

  • Tämnaråns kanotled
    Om projektet Tämnarån är 5 mil lång och rinner från Tämnaren, förbi brukssamhällena Ullfors, Strömsberg och Västland, genom Tierp och ut i havet vid Karlholm. För många år sedan var hela ån en kanot...
  • Härnevi mötesplats
    Leaderprojektet ”Mötesplats Härnevi” omfattar en utveckling av Härnevi idrottsplats, med åtgärder såsom anläggande av ett naturrum, boulebanor, grillkåta, grillplats samt motionsspår och utegym. Proje...
  • Fiskevänliga Rävsten
    Inom projektet planeras åtgärder för att utveckla möjligheterna att fiska på Rävsten. Åtgärderna omfattar en brygga, en bod där man kan rensa fisk samt en båt. Projektet ska tillgängliggöra Rävsten så...