Fågeltorn Hosjön

DSC_7087_1.JPG
Nytt fågeltorn vid Hosjön

Projektet omfattar ett nytt fågeltorn, spänger, stig, renovering av vindskydd och parkeringsplats. Initiativet till projektet kommer från Almunge Knutby ornitologiska förening. Under december 2020 har projektet slutförts.

Projektperiod

2017-2020

Finansiering

Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 (delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Parter

Almunge Knutby ornitologiska förening, Uppsala kommun, Bergvik skog, privata markägare, Upplandsstiftelsen

Del av länet som berörs

Uppsala

Kontaktperson

Elisabet Odhult


EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg