Öppnare landskap på Gräsö. LONA-projekt 2022-2024

Grasofonden.jpg

LONA Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket

Stiftelsen Gräsöfonden har en ny projektledare till projekt enligt nedanstående beskrivning. Till en början gäller uppdraget 16 september 2022 – 31 december 2022, med möjlighet till fortsatt uppdrag under 2023 och delar av 2024.

Uppdraget innebär att administrera och genomföra det lokala naturvårdsprojektetet Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket (beskrivs i länk nedan).

Uppdraget omfattar i korta drag:

  • Projektadministration
  • Arrangerande av möten och sammankomster
  • Annonsering
  • Telefonkontakt och mailkontakt med markägare, brukare och andra intresserade
  • Tecknande av avtal och övrig administration kring Gräsöfondens bidrag till stängsel och naturvårdande insatser.

Tid för uppdraget beräknas till ca 17 arbetsdagar under perioden 16 september till 31 december 2022.

Se vilka bidrag du kan söka

Bilagor

Ansökan, Lokala natutvårdssatsningen - LONA

Projektbeskrivning LONA Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket