Öppnare landskap på Gräsö. LONA-projekt 2022-2024

Grasofonden.jpg

LONA Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket

Stiftelsen Gräsöfonden har kontrakterat projektledare till det lokala naturvårdsprojektetet Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket (beskrivs i länk nedan)Uppdraget omfattar 16 september 2022 – 31 december 2023, med möjlighet till fortsatt uppdrag under delar av 2024. Projektledarna Magnus och Inga når du på projektgrasofonden(a)gmail.com.

Uppdraget omfattar projektadministration, arrangerande av möten och sammankomster, annonsering, telefonkontakt och mailkontakt med markägare, brukare och andra intresserade samt tecknande av avtal och övrig administration kring Gräsöfondens bidrag till stängsel och naturvårdande insatser. Rådgivning till mark- och djurägare ingår också.

Välkomna!

Se vilka bidrag du kan söka.

Bilagor

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA

Projektbeskrivning LONA Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket