Öppnare landskap på Gräsö. LONA-projekt 2022-2024

Grasofonden.jpg

LONA Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket

Stiftelsen Gräsöfonden har kontrakterat projektledare till det lokala naturvårdsprojektetet Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket (beskrivs i länk nedan)Uppdraget omfattar 16 september 2022 – 31 december 2023, med möjlighet till fortsatt uppdrag under delar av 2024. Projektledarna Magnus och Inga når du på projektgrasofonden(a)gmail.com.

Uppdraget omfattar projektadministration, arrangerande av möten och sammankomster, annonsering, telefonkontakt och mailkontakt med markägare, brukare och andra intresserade samt tecknande av avtal och övrig administration kring Gräsöfondens bidrag till stängsel och naturvårdande insatser. Rådgivning till mark- och djurägare ingår också.

AKTUELLT, heldagskurs om ullförädling den 8 oktober 2023

En kurs som är till för alla, nybörjaren och proffset. Var med på en heldag med teori och praktik om ullförädling med Claudia Dillmann. Du får lära dig om vilken ull som passar till vad, vad som är viktigt att tänka på när du sorterar ullen samt mycket mer. Läs mer här 

Välkomna!

Se vilka bidrag du kan söka.

Bilagor

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA

Projektbeskrivning LONA Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket