Fond till Dan Söderbergs minne

Fond till Dan Söderbergs minne

b533fbca567890f51bb0be8e8dc1d751_0e9247866b2664b2ac27e237a4225222

Foto: Anett Wass

Sök ekonomiskt stöd för bibehållandet av byggnader, landskapselement och traditionell kunskap

För att hedra minnet av Dan Söderberg och hans gärningar för kulturlandskapet på Gräsön har en minnesfond etablerats. Etableringen har möjliggjorts genom en mycket generös gåva till Gräsöfonden från några privata givare som är djupt engagerade i kulturlandskapets skötsel och bevarande.

Minnesfondens syfte

Genom minnesfonden vill vi möjliggöra insatser som främjar bibehållandet av traditionella byggnader, landskapselement och kulturmarker i Gräsö socken. Utdelningen sker en gång per år och bidraget kan delas ut till flera om så finnes lämpligt. Minnesfonden kommer finnas etablerad under åren 2016–2025.

Inriktning

  • Åtgärder som leder till att traditionella byggnader och landskapselement bibehålls samt bibehållande av kulturmarker i anslutning till dessa. Traditionella byggnader och landskapselement kan tex. vara ängslador, fiskebodar och trägärdesgårdar.
  • Aktiviteter som bevarar och ökar spridningen av traditionella kunskaper knutna till byggnadsvård och landskapselement. Aktiviteter kan tex. vara anordnande av eller deltagande i kurser eller föredrag.

Stöd kan sökas av enskilda personer, skolor, föreningar och andra organisationer. Läs gärna om tidigare pristagare här.

Ansökningsblankett samt kriterier för stödet finner du nedan. Du kan även fylla i ansökan direkt här på vår hemsida via e-formuläret i menyn till vänster.

Ansökningsblankett att ladda ner

Kriterier för Dan Söderbergs minnesfond

Ansökan görs på särskild blankett (utskriven eller e-formulär) och skickas till gräsöfonden senast den 1 september:
Gräsöfonden
c/o Kristina Mattsson
Näsudden 113
742 97 GRÄSÖ

eller till: grasofonden(a)gmail.com

Har du frågor:
Ring: 0173- 333 13 eller
E-post till: grasofonden(a)gmail.com