Sök bidrag

Gärdesgård mellan äng och hällmark

Dan Söderbergs minnesfond

Foto Dan Amcoff

En mycket generös gåva till Gräsöfonden från några privata givare gjorde det möjligt att etablera Dan Söderbergs minnesfond. Den hedrar minnet av Dan Söderberg och hans gärningar för kulturlandskapet på Gräsö. Fondperioden sträcker sig från 2016-2025, men kan förlängas med hjälp av gåvor.

Stödet kan sökas en gång per år, av enskilda, skolor, föreningar och andra organisationer. Sista ansökningsdag är den 1 september. En eller flera mottagare kan få stöd varje år. Läs gärna om tidigare mottagare.

Det här kan du söka bidrag för:

  • Åtgärder som gör att traditionella byggnader och landskapselement med omgivande kulturmarker kan bibehållas. Exempel på traditionella byggnader och landskapselement är ängslador, fiskebodar och trägärdesgårdar.
  • Aktiviteter som upprätthåller och förmedlar traditionella kunskaper om byggnadsvård och landskapselement. Exempel på aktiviteter är att ordna eller delta i kurser och föredrag.

Så här ansöker du

Använd vår ansökningsblankett (se högerspalt). Ansökan ska skickas till Gräsöfonden senast den 1 september. Adress: grasofonden(at)gmail.com eller c/o Kerstin Söderberg, Österbyn 147, 742 97 Gräsö.

Genom att själv skänka en gåva till Gräsöfonden blir du en av våra möjliggörare!