Bidragsansökan Dan Söderbergs minnesfond

Här kan du göra en digital digital ansökan om bidrag från Dan Söderbergs minnesfond. Kontakta Gräsöfonden på tel 0173-333 13 eller e-post grasofonden(a)gmail.com om det uppstår problem när du ska fylla i din ansökan. Du kan också välja att ladda ner och skriva ut en ansökningsblankett.