Dan Söderbergs minnesfond, mottagare av bidrag

Minnesfonden 2023

Gräsöfonden har beviljat stöd till en fortsättning på kursen ”Rädda din ängslada” där Upplandsmuseet var kursledare. Kursen hade en teoretisk och en praktisk del. Kursen genomfördes 3 februari 2024 och fortsättningen kommer genomföras på Gräsö under våren eller sommaren 2024. Del två kommer vara öppen även för den som inte hade möjlighet att delta vid tillfälle 1.

062519b6740f09952091a9f140cb40f9_fb5cb1b51052b8c80942bec02fea02ff

Medel från Dan Söderberg minnesfond kommer användas för att genomföra kursen ”Rädda din ängslada”.

Minnesfonden 2022

Gräsöfondens styrelse har beviljat stöd upp till 12 000 kr för framtagande av bedömning/åtgärdsplan av byggnadsvårdskunnig och några akuta åtgärder för bevarande av sjöbod vid Åvasse, Norrboda. Mottagare är Fredrik Olsson. Den åtgärdsplan som en byggnadsvårdskunnig tar fram, ska kunna komma andra till del och kunna utgöra stöd vid liknande åtgärder.

gen (18)

En bedömning och åtgärdsplan samt några akuta åtgärder på en sjöbod vid Åvasse blir möjligt med hjälp av medel från Dan Söderbergs minnesfond 2022.

Minnesfonden 2021

Under hösten 2021 genomfördes, med medel från Dan Söderbergs minnesfond, en visningsdag på Mellangården på Tvärnö hos Eva Medin-Johansson och Anders Johansson med familj. Dagen innehöll demonstration av bergborr, manuell och traktordriven stolpnedslagare och flera olika stängsellösningar för olika djurslag. Dagen var öppen för alla med intresse av djur och naturvård på Gräsö och omgivande öar. Dagen innehöll fina förevisningar, god mat och givande stängselsamtal.

En visningsdag genomfördes på Mellangården på Tvärnö under hösten 2021 med hjälp av medel från Dan Söderbergs minnesfond

Minnesfonden 2020

Minnesfonden delade ut bidrag till deltagande i en motorsågskurs som hölls på Gräsö i juli 2021. Kursen ordnades i samverkan med Skogsstyrelsen, och kursledare var Henrik Andersson (Henriks Skogstjänster AB). Kursen hölls under 4 dagar och inkluderade examination och kurslitteratur. Alla kursdeltagarna klarade examinationen och har nu Motorsågskort A+B. Håkan Johansson ansökte om bidraget, samordnade kursen och deltog i kursen.

gen (29)

En motorsågskurs genomfördes i juli 2021 med bidrag från minnesfonden Ansökan avsåg år 2020. Fotograf Håkan Johansson.

Minnesfonden 2019

År 2019 beslutade Gräsöfondens styrelse att bevilja stöd för bidrag till renovering av tak på en linbastu i Västerbyn. Priset delades ut till Anna-Lena Mattsson i samband med julmarknaden på Gräsö gård den 2 november.

Minnesfonden 2018

Minnesfonden ordnade en kurs i vasstaksläggning på en ängslada hos Markus Eriksson i Söderboda i början på juli 2019. Kursledare var Lars-Erik Lassegård. Vasstak var tidigare mycket vanligt på Gräsö och är ett genuint hantverk. Om man underhåller vasstaket och håller träden borta håller taket mycket länge.

Minnesfonden 2017

Minnesfonden delade ut bidrag till deltagande i en röjsågskurs som hölls på Gräsö i juli 2018. Kursen ordnades i samverkan med Skogsstyrelsen, och kursledare var Henrik Andersson (Henriks Skogstjänster AB). Kursen hölls under 4 dagar och inkluderade examination och kurslitteratur. Alla kursdeltagarna klarade examinationen och har nu röjsågskörkort.

Minnesfonden 2016

Gräsö skola och förskola beviljades bidrag för en dag på Rävsten med lärande om odlingslandskapet och kustmiljön för elever och förskolebarn. Läs slutrapporten här.

Magnus Karlsson beviljades bidrag till att lägga vasstak på en äldre lada i Norrboda by.

gen (34)

En vasstakskurs hölls i Söderboda i början av juli 2019 med bidrag från minnesfonden.

gen (32)

Deltagarna i röjsågskursen som hölls på Gräsö i juli 2018 med bidrag från minnesfonden.

gen (33)

Gräsö skola ordnade en utbildningsdag på Rävsten i maj 2017 med bidrag från minnesfonden. Att titta i lupp på trädens bark var spännande.