Sök bidrag

Ängsvädd med skogspärlemorfjäril

LONA-projektet Öppnare landskap på Gräsö

Foto Upplandsstiftelsen

Projektet Öppnare landskap på Gräsön är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) som pågår mellan 2022-2024. Syftet är att stärka möjligheterna att upprätthålla och utveckla Gräsöns öppna landskap. Insatserna finansieras via Naturvårdsverket, Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen. Att ansöka om, och genomföra olika projekt är en viktig del i Gräsöfondens arbete. Läs mer om tidigare projekt.

Det här kan du söka bidrag för:

  • Stängsling
    Du som vill stängsla betesmark kan få a) råd om aktuella naturvärden och lämplig avgränsning och b) stöd till materialkostnader för stängslet.
  • Naturvårdande insatser
    Du som vill sköta en slåtteräng, frihugga gamla hagmarksträd eller har andra idéer om naturvårdande insatser kan också få stöd.
  • Kompetensutveckling för Gräsöns öppna landskap
    För dig som vill gå, eller ordna utbildningar som bidrar till att Gräsöns landskap kan hållas öppet. Det kan exempelvis röra sig om utbildningar om djurhälsa, skinnberedning, naturvård, mathantverk med mera.

Så här ansöker du:

Kontakta oss, gärna genom att skriva några rader om ditt projekt i ett mail till adressen projektgrasofonden@gmail.com. Vi återkommer till dig för en bedömning av ditt projekt. Observera att beviljade bidrag betalas ut efter genomförd aktivitet.

Om du har frågor

Ring 0173- 333 13 eller skicka e-post till grasofonden(at)gmail.com