Öppnare landskap på Gräsö

Öppnare landskap på Gräsö. LONA-projekt 2022-2024

fa65c1cfa57302e54272d69e4066fdca_01c3d7e0cbd56ba5ce0ee7c508b6109b

LONA Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket

Stiftelsen Gräsöfonden har kontrakterat projektledare till det lokala naturvårdsprojektetet Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket (beskrivs i länk nedan). Uppdraget omfattar 16 september 2022 – 31 december 2023, med möjlighet till fortsatt uppdrag under delar av 2024. Projektledarna Magnus och Inga når du på projektgrasofonden(a)gmail.com.

Uppdraget omfattar projektadministration, arrangerande av möten och sammankomster, annonsering, telefonkontakt och mailkontakt med markägare, brukare och andra intresserade samt tecknande av avtal och övrig administration kring Gräsöfondens bidrag till stängsel och naturvårdande insatser. Rådgivning till mark- och djurägare ingår också.

Välkomna!

Se vilka bidrag du kan söka.