Om Dan Söderberg

Om Dan Söderberg

cb5dd6173025c25701a9548eb4eb5e3b_97d205192dc8847141e2548bea19ad80

Foto: Anett Wass

Dan Söderberg drev under hela sitt vuxna liv tillsammans med sin hustru Birgitta ett skärgårdsjordbruk i Österbyn på Gräsön. Förutom ett unikt handlag med de gamla maskiner och verktyg som användes på gården var han en skicklig snickare och timmerman. Inga tekniska problem var honom främmande, men hans lösningar var oftast okonventionella. Hans traktordrivna klyvyxa för gärdsgårdsvirke lär vara den enda i sitt slag i världen.

Dans engagemang för Gräsön och den omgivande skärgården var stor. Han har haft och har fortfarande en viktig betydelse för värnandet av Gräsöns kultur- och naturmiljö. Han och Birgitta har under alla år drivit jordbruket anpassat efter det småskaliga brukandet som Gräsöns natur och geologi kräver. Dan har stängt åtskilliga kilometer gärdesgård, slåttrat marker både runt Österbyn och på andra platser på ön och familjens djur har betat hagarna runt gården. Landskapsvård i dess rätta bemärkelse.

Dan Söderberg gick hastigt bort 2014, vid en ringa ålder av 68 år. Hans minne lever kvar i både åkrar, ängar och gärdesgårdar, likväl som i minnet hos alla de som på ett eller annat sätt kom i kontakt med honom.