Stiftelsen Gräsöfonden

IMG_6827.JPG
Foto: Anett Wass

Gräsöfonden är en stiftelse som bildades 1995 av Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen. Fondens huvudsakliga uppgift är att bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta görs bland annat genom att fonden stödjer verksamhet som bevarar och utvecklar betes-, ängs- och åkermarker samt skapar förståelse för odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Gräsöfonden förvaltas och företräds av en styrelse, där det sitter representanter för såväl lokala som regionala intressen. Förutom styrelsen finns det även en arbetsgrupp som bidrar med konstruktiva idéer och ser till att styrelsens förslag blir verklighet.

Dokumentation från mötet Gräsön växer igen - vad gör vi?

Kunde du inte komma på vårt möte "Gräsön växer igen - vad gör vi?" i Norrboda bygdegård tisdagen den 3 mars 2020 som vi arrangerade i samarbete mellan stiftelsen Gräsöfonden och LRF Börstil-Gräsö?

Nedan finns en kortfattad dokumentation av grupparbetet och de två presentationerna som inledde kvällen. Klicka på respektive bild så laddas underlaget ned. Under verksamhetsåret 2020 kommer styrelsen se över idéerna och förslagen och ta ställning till hur Gräsöfonden kan bidra i frågorna som diskuterades.

Motesdok_ny.GIF

BildGF.GIF

BildUS.GIF

Har du turistfrågor om Gräsön?

Vänd dig i första hand till Gräsö Turism eller Visit Roslagen

Ge en gåva

Genom din gåva har vi möjlighet att fortsätta att göra insatser för Gräsöns natur- och kulturvärden. Du kan stödja Gräsöfondens arbete genom att ge en generell gåva, bidrag till Dan Söderbergs minnesfond, hyllningsgåva eller minnesgåva. Läs mer här

Låna en slåtterbalk

Gräsöfonden lånar gratis ut en motor-manuell slåtterbalk till dig som vill göra landskapsvårdande insatser på Gräsön. Slåtterbalken finns på Gräsö gård och bokas på tel. 070-297 86 45.

Dan Söderbergs minnesfond

Nu finns det möjlighet att söka stöd från oss till bibehållandet av traditionella byggnader, kulturmarker och traditionell kunskap.
Ansök senast 1 september.

Läs mer om minnesfonden och hur du söker.

Nominera till kulturmarkspriset

Varje år delar vi ut ett kulturmarkspris till någon som har gjort en bra insats för att vårda Gräsöns kulturlandskap. Vet du någon som skulle passa att ta mot årets pris? Lämna då in en nominering till oss, senast 1 september! 

Läs mer om kulturmarkspriset