Stiftelsen Gräsöfonden

IMG_6827.JPG
Foto: Anett Wass

Gräsöfonden är en stiftelse som bildades 1995 av Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen. Fondens huvudsakliga uppgift är att bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta görs bland annat genom att fonden stödjer verksamhet som bevarar och utvecklar betes-, ängs- och åkermarker samt skapar förståelse för odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Gräsöfonden förvaltas och företräds av en styrelse, där det sitter representanter för såväl lokala som regionala intressen. Förutom styrelsen finns det även en arbetsgrupp som bidrar med konstruktiva idéer och ser till att styrelsens förslag blir verklighet.

Vill du se mer om bidragen läs på bidrag (stängselstöd, naturvårdande insatser och kompetensutveckling), Dan Söderbergs minnesfond och Kulturmarkspriset.

Gräsöfondens projektet LONA Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket pågår 2022-2024.

AKTUELLT

Uppdrag inom Gräsöfonden

Gräsöfondens arbetsgrupp behöver förstärkning. Se annonsen här. Är du redo för ett mindre uppdrag? Anmäl ditt inresse senast 15 februari 2024.

KURS - Rädda Gräsöns ängslador

Kursen genomfördes lördagen den 3 februari 2024, 09-15.30 i Gräsö bygdegård i Norrboda.

Kursen var till för alla, nybörjaren och proffset. och var en heldag med teori och praktik om arbetet med att rädda ängslador med föreläsare från Upplandsmuseet. Detta var ett samarrangemang mellan Gräsö fonden och Gräsö hembygdsförening. 

Se hela inbjudan här Inbjudan_utbildning_-_Radda_Grasons_angslador_feb_2024.pdf 

 

Har du turistfrågor om Gräsön?

Vänd dig i första hand till Gräsö Turism eller Visit Roslagen

Ge en gåva

Genom din gåva har vi möjlighet att fortsätta att göra insatser för Gräsöns natur- och kulturvärden. Du kan stödja Gräsöfondens arbete genom att ge en generell gåva, bidrag till Dan Söderbergs minnesfond, hyllningsgåva eller minnesgåva. Läs mer här

Låna en slåtterbalk

Gräsöfonden lånar gratis ut en motor-manuell slåtterbalk till dig som vill göra landskapsvårdande insatser på Gräsön. Slåtterbalken finns på Gräsö gård och bokas på tel. 070-297 86 45.

Dan Söderbergs minnesfond

Nu finns det möjlighet att söka stöd från oss till bibehållandet av traditionella byggnader, kulturmarker och traditionell kunskap.
Ansök senast 1 september.

Läs mer om minnesfonden och hur du söker.

Nominera till kulturmarkspriset

Varje år delar vi ut ett kulturmarkspris till någon som har gjort en bra insats för att vårda Gräsöns kulturlandskap. Vet du någon som skulle passa att ta mot årets pris? Lämna då in en nominering till oss, senast 1 september! 

Läs mer om kulturmarkspriset