Fond till Dan Söderbergs minne

Pratkrage_klockarhagen_AW.JPG
Foto: Anett Wass

Sök ekonomiskt stöd för bibehållandet av byggnader, landskapselement och traditionell kunskap

För att hedra minnet av Dan Söderberg och hans gärningar för kulturlandskapet på Gräsön har en minnesfond etablerats. Etableringen har möjliggjorts genom en mycket generös gåva till Gräsöfonden från några privata givare som är djupt engagerade i kulturlandskapets skötsel och bevarande.

Minnesfondens syfte
Genom minnesfonden vill vi möjliggöra insatser som främjar bibehållandet av traditionella byggnader, landskapselement och kulturmarker i Gräsö socken. Utdelningen sker en gång per år och bidraget kan delas ut till flera om så finnes lämpligt. Minnesfonden kommer finnas etablerad under åren 2016–2025.

Inriktning

  • Åtgärder som leder till att traditionella byggnader och landskapselement bibehålls samt bibehållande av kulturmarker i anslutning till dessa. Traditionella byggnader och landskapselement kan tex. vara ängslador, fiskebodar och trägärdesgårdar.
  • Aktiviteter som bevarar och ökar spridningen av traditionella kunskaper knutna till byggnadsvård och landskapselement. Aktiviteter kan tex. vara anordnande av eller deltagande i kurser eller föredrag.

Stöd kan sökas av enskilda personer, skolor, föreningar och andra organisationer. Läs gärna om tidigare pristagare här.

Ansökningsblankett samt kriterier för stödet finner du nedan. Du kan även fylla i ansökan direkt här på vår hemsida via e-formuläret i menyn till vänster.

Ansökningsblankett att ladda ner

Kriterier för Dan Söderbergs minnesfond

Ansökan görs på särskild blankett (utskriven eller e-formulär) och skickas till gräsöfonden senast den 1 september:
Gräsöfonden
c/o Kristina Mattsson
Näsudden 113
742 97 GRÄSÖ

eller till: grasofonden(a)gmail.com

Har du frågor:
Ring: 0173- 333 13 eller
E-post till: grasofonden(a)gmail.com

Sök stöd från minnesfonden senast 1 september!


Ge en gåva till Dan Söderbergs minnesfond

Vill du bidra till Dan Söderbergs minnesfond och på så sätt göra det möjligt för att fler traditionella byggnader, landskapselement och kulturmarker bibehålls på Gräsön samt att traditionell kunskap förs vidare?

Din gåva kan du betala in till Gräsöfondens  Pg 619 68 76-4 eller Swisha till nummer 123 149 21 98. Ange i meddelandefältet att din gåva avser dan Söderbergs minnesfond.