E-formulär för ansökan om stöd från minnesfond


Här kan Du fylla i din ansökan om stöd från Dan Söderbergs minnesfond direkt och när du är klar klickar på skicka. Då går ansökan iväg till oss på Gräsöfonden. Om ni har frågor kontakta oss på tel. 0173-333 13 eller e-post. grasofonden(a)gmail.com

*  obligatoriska uppgifter
 

Sökandes namn:*
Tel:*
Adress:*
E-post:
Åtgärd/aktivitet för vilket stöd söks (sammanfattning):*
Tidsperiod för genomförande:*   
Kostnadskalkyl:
STÖD SÖKS MED (Kronor):*
Om medel söks från annan instans, var god ange vilken:*