Välkommen till Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola.
Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område.
Vi är organisatoriskt en ideell förening med Region Uppsala och alla länets kommuner som våra medlemmar. 

 

Just nu...

...finner du oss i Länna-Almungetrakten där vi via projekt Länna eklandskap ger gamla ekar nytt ljus genom att hugga bort sly och granar. Arbetet sk...

Läs mer

Upplandsleden

Här hittar du all information du behöver inför din vandring på Upplandsleden. Etappbeskrivningar, slingor, service längs leden och mycket mer. ...

Läs mer

Naturtips

Vill du ha tips på bra utflyktsmål i naturen? Här presenteras Upplandsstiftelsens naturområden och smultronställen, men också länets andra friluftso...

Läs mer

Följ oss

Ladda ner våra gratis appar:

vagapp.jpg

Naturtipset för iPhone

Naturtipset för Android

Loggan_rundad.jpg

Upplandsleden för iPhone

Upplandsleden för Android

  facebook.png

Följ oss på Facebook!


Just nu har vi tyvärr problem med att våra appar inte fungerar på vissa nyare telefoner. Vi jobbar på att ta fram en ny app under året.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skriv in din adress här nedanför och skicka till oss.

Skog

Genom skötsel och skydd arbetar vi för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Vi verkar både på egna marker och i samarbete med andra markä...

Läs mer

Kulturlandskap

Vi arbetar med rådgivning, restaurering och skötsel av värdefulla betes- och slåttermarker. Metoderna liksom objekten varierar men målet är i de fl...

Läs mer

Vatten och våtmarker

Vårt vattenvårdsarbete omfattar hela länet, där vi arbetar med kartläggning och åtgärder i kustmynnande vattendrag, våtmarker, grunda havsvikar, s...

Läs mer

Naturskola

Naturskolan vill ge elever och lärare upplevelser och kunskaper i naturen. Vi är en resurs för förskolor och skolor i Uppsala län, och har alltså in...

Läs mer

Våra naturområden

Upplandsstiftelsen äger och arrenderar närmare 8 000 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark f...

Läs mer

pågående projekt

Upplandsstiftelsen är en relativt liten organisation men vi har ett mycket omfattande arbete med många aktiviteter. Genom vårt livliga samarbete me...

Läs mer