Gräsöfondens kulturmarkspris

Skogsbete_kalvar_Graso_gards_NR_20071002i_webben_GA_.jpg
Foto: Gillis Aronsson

Tycker Du att någon har gjort en bra insats för att vårda Gräsöns kulturlandskap? Någon som förtjänar lite extra uppmuntran? Varje år delar vi ut ett pris på för närvarande 5 000 kr.

Hur nominerar jag?
Senaste den 1 september skickar du ditt förslag till:
Gräsöfonden
c/o Kristina Mattsson
Näsudden 113
742 97 GRÄSÖ

Eller till e-post: grasofonden(a)gmail.com


Har du frågor:
Ring: 0173- 333 13 eller
E-post till: grasofonden(a)gmail.com

Kriterier för Gräsöfondens kulturmarkspris

Kulturmarkspriset 2022

Tilldelades Sven-Olof Eriksson och Anette Westerlund, Björkskär. Priset delades ut på julmarknaden på Gräsö gård.  Motiveringen för tilldelningen var:

”Sedan ett decennium tillbaka ser de till att gårdens hagmarker betas av får så att hagarna hålls öppna och inte växer igen. Då efterfrågan på foder minskat är det ingen som vill slå alla deras vallar. De har då skaffat egen slåtterutrustning så att inte slyet och till slut skogen ska ta över ängarna.”

PrisutdelKulturmarkspriset2022.jpg

Anette Westerlund och Sven-Olof Eriksson mottog Gräsöfondens Kulturmarkspris 2022. (Foto: Inga Birath von Sydow)

Läs gärna om tidigare pristagare här.