Gräsöfondens kulturmarkspris

Skogsbete_kalvar_Graso_gards_NR_20071002i_webben_GA_.jpg
Foto: Gillis Aronsson

Tycker Du att någon har gjort en bra insats för att vårda Gräsöns kulturlandskap? Någon som förtjänar lite extra uppmuntran? Varje år delar vi ut ett pris på för närvarande 5000 kr.

Hur nominerar jag?
Senaste den 1 september skickar du ditt förslag till:
Gräsöfonden
c/o Kristina Mattsson
Näsudden 113
742 97 GRÄSÖ

Eller till e-post: grasofonden(a)gmail.com


Har du frågor:
Ring: 0173- 333 13 eller
E-post till: grasofonden(a)gmail.com

Kriterier för Gräsöfondens kulturmarkspris

Kulturmarkspriset 2020

Tilldelades Roger Jansson med familj, Långviken. Priset brukar delas ut på julmarknaden på Gräsö gård, men då situationen var speciell under 2020 med covid-19 och julmarknaden därmed var inställd, har mottagaren meddelats via telefon och brev och kommer uppmärksammas under styrelsens digitala vårmöte 2021. Motiveringen för tilldelningen var:

"Roger med familj håller ett vackert öppet skärgårdslandskap ner mot vattnet i Långviken med hjälp av betesdjur. Ett trettiotal får och ungdjur av nöt håller delar av Gräsönsmarker öppna. Familjens arbete passar väl in i Kulturmarksprisets kriterier."  

RogerJansson2020.jpg

Roger Jansson, Långviken, som tillsammans med sin familj, är mottagare av Gräsöfondens Kulturmarkspris 2020. (Foto: Privat).

Läs gärna om tidigare pristagare här.