Gräsöfondens kulturmarkspris

Skogsbete_kalvar_Graso_gards_NR_20071002i_webben_GA_.jpg
Foto: Gillis Aronsson

Tycker Du att någon har gjort en bra insats för att vårda Gräsöns kulturlandskap? Någon som förtjänar lite extra uppmuntran? Varje år delar vi ut ett pris på för närvarande 5 000 kr.

Hur nominerar jag?
Senaste den 1 september skickar du ditt förslag till:
Gräsöfonden
c/o Kristina Mattsson
Näsudden 113
742 97 GRÄSÖ

Eller till e-post: grasofonden(a)gmail.com


Har du frågor:
Ring: 0173- 333 13 eller
E-post till: grasofonden(a)gmail.com

Kriterier för Gräsöfondens kulturmarkspris

Kulturmarkspriset 2021

Tilldelades Bo och Marita Åkerlind, Askskär. Priset delades ut på julmarknaden på Gräsö gård.  Motiveringen för tilldelningen var:

”Bo och Marita Åkerlind i Askskär har öppnat upp ett igenvuxet landskap. Efter bara några år har deras engagemang och arbete gett effekt. I de röjda och nystängslade hagmarkerna betar åter djuren.” 

Kulturmarkspris2021.jpg

Bo och Marita Åkerlind är mottagare av Gräsöfondens Kulturmarkspris 2021. (Foto: Camilla Andersson).

Läs gärna om tidigare pristagare här.