Hyttö naturskola

Länets naturskolor - Hyttö naturskola - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Stina Lindblad

Hyttö naturskola har sedan 2004 varit en resurs för skolor och förskolor i Älvkarleby kommun. Hyttö naturskola har med hjälp av utomhuspedagogik stött undervisningen i naturvetenskap, teknik, matematik och miljökunskap. Hyttö naturskola har kontinuerligt fortbildat pedagogisk personal. naturskolan har drivits av kommunen. verksamheten lades ner 2013.

Genom Lona-projektet Utomhuspedagogik och fältstudier har kommunens lärare sedan dess fått utbildning i utomhuspedagogik, material har iordningsställts och eleverna får centralt ordnade naturskoledagar i årskurs 3 och 5. Förhoppningsvis får de komma ut mycket mer tillsammans med sina ordinarie lärare. Läs mer om naturskola i hela landet på Naturskoleföreningens hemsida www.naturskola.se