Enabygdens naturskoleverksamhet

Länets naturskolor - Enabygdens naturskola - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Sven Andersson

Följ med oss ut för att lära in!

Enköpings kommun vill främja en ökad användning av utomhuspedagogik på skolorna.  

Med utomhuspedagogik flyttas lärandet ut i naturen. Det innebär direktupplevda inlärningssituationer där delar av skolans ämnen och teman kan genomföras. 

Grundläggande är upplevelser i verkligheten som leder till upptäckter, förståelse och insikt. Utomhuspedagogik är praktisk inlärning med hela kroppen och alla sinnen, som följs upp med reflektion.


Utomhuspedagoger i Enköpings kommun:

Marie Norelius

E-post: marie.norelius(a)enkoping.se

 

Mikael Bernövall

Telefon: 070-278 71 11

E-post: mikael.bernovall(a)enkoping.se


Maria Hjortman

Telefon: 0171- 62 57 67

E-post: maria.hjortman(a)enkoping.se


Läs mer om naturskola i hela landet på naturskoleföreningens hemsida www.naturskola.se