Gula stigen, Studenternas IP - Sunnersta 10 km

Grupp som vandrar på Upplandsleden. Rullstolsbunden ung kvinna, äldre kvinna med rollator, biolog med kikare och man med utländsk bakgrund.
Delar av vandringen går på hårda, breda stigar som passar många!

För vem: Du som vill ha en lättillgänglig etapp, kanske gör din första vandring på Upplandsleden och vill kunna ta dig med kollektivtrafiken till och från leden.

Längd: 11,5 km
Start: Studenternas IP
Slut: Sunnersta friluftsområde
Service: grillplats på Kronåsen, Lyssnaängsbadet, Sunnerstabadet samt vid Sunnerstaåsens friluftsområde. Även café, skidbacke, uthyrning, toa mm vid friluftsområdet.
Vatten: i kran på Lyssnaängens badplats, från maj till augusti
Underlag: ojämn skogsstig, tillgängliggjort underlag, grusad skogsstig
Naturtyp: blandskog, tallskog, betesmarker, sjöstrand

Tänk att vandra över en mil genom varierad natur och ändå inte lämna staden! Etappen följer Gula stigen från Studenternas IP i centrala Uppsala till Sunnersta invid Mälarens strand. Du vandrar uppe på Uppsalåsen, mellan tallstammar, över betesmarker och in i en lummig ravin. 

Del av Upplandsleden: Etapp 1:0

Grupp fikar vid rastbord
Det finns bord och fina platser för raster på flera platser utmed leden.


Hitta hit

Vandringen börjar centralt i Uppsala.

Med bil: 
Studenternas IP ligger mellan Akademiska sjukhuset och Fyrisån. Parkering finns längs Ulleråkersvägen. Etappstarten ligger vid åsen i korsningen mellan Ulleråkersvägen och Sjukhusvägen.

Med buss: Busshållplatsen närmast starten heter Akademiska sjukhuset. Vid slutet finns busshållplats Sunnerstabacken.

Upplands lokaltrafik

Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.
Digital karta finns på Naturkartan.se