Filmer från naturen

IMG_6820.jpg

Tio inspirerande filmer om naturområden i Uppsala län

Här hittar du filmer om några av länets naturområden. Områdena förvaltas av Uppsala kommun och av Upplandsstiftelsen. 

Filmer om Allemansrätten på olika språk

Tillsammans med Biotopia har vi tagit fram filmer om allemansrätten på Arabiska, dari/persiska, lätt svenska och textad på engelska. 

Vill du veta mer om områdena?

Naturkartan.se/uppsalalankan du läsa mer om vad du kan se och göra i respektive område. Naturkartan finns också som app.

Här hittar du utökad naturinformation i+ 

Har du frågor?

Besök Biotopia, Vasagatan 4 i Uppsala om du vill få personlig hjälp av en naturvägledare.

Du kan också mejla till: info@biotopia.nu

Eller ringa: 018-727 63 70