Tillgänglig natur i Uppsala län

Personer med och utan rullstol vandrar. Vitsippor i förgrunden.

"Tillgänglighet" för oss innebär både hårdgjort underlag och tydlig information

För oss är det självklart att det ska finnas platser dit man kan åka för att vandra, fiska eller ha pick-nick även för dig som är rörelsehindrad eller har barnvagn!

Vi tycker också att det är viktigt att det finns information som ger en rättvisande bild av utflyktsmål i naturen, för att du ska veta om den passar dig och dina behov. Nedan finns material om tillgängliga platser och detaljerad information genom i+ och filmer. 


Tillgängliga platser i länet


Detaljerad information och filmer


Åtta fysiskt tillgängliga platser i Uppsala län

1. Fiskebryggan i Billhamn, Billudden, Älvkarleby

2. Strömabadet, Tierp

3. Krutudden, Östhammar

4. Kyrkspången, Heby

5. Vårdsätra strandpromenad, Uppsala

6. Gredelby hagar, Knivsta

7. Hjälstaviken, Enköping

8. Kvarnkojan i Granåsen, Håbo


Vill du veta mer?

Naturkartan.se/uppsalalan kan du läsa mer om vad du kan se och göra i respektive område. Naturkartan finns också som app.

Naturkartan_Small.jpg

Har du frågor om tillgänglighet?

info@upplandsstiftelsen.se

Tel. 018-611 62 71